شمار داوطلبان مجلس شوراي اسلامي حوزه انتخابيه دهلران به هشت نفر رسيد

ايلام - ايرنا -شمار داوطلبان انتخابات مجلس شوراي اسلامي در حوزه انتخابيه دهلران ، دره شهر، بدره و ابدانان امروز دوشنبه هشت نفر گزارش شده است.

به گزارش ايرنا در سومين روز از آغاز ثبت نام داوطلبان دهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي در حوزه انتخابيه دهلران،آبدانان، دره شهر و بدره سه نفر از داوطلبان با حضوردر فرمانداري دهلران نسبت به تكميل قرم هاي ثبت نام و اعلام داوطلبي خود اقدام كردند.
با احتساب اين سه نفر ،در سه روز گذشته از مهلت يك هفته اي ثبت نام داوطلبان مجلس دهم در مركز حوزه انتخابيه دهلران، آبدانان، دره شهر و بدره در مجموع هشت نفر به عنوان داوطلب اين حوزه ثبت نام كرده اند.
تا پايان وقت اداري روز دوشنبه سه نفر مدارك ثبت نام خودرا براي داوطلبي دراين انتخابات تحويل دادند.
در روز اول ثبت نام از داوطلبان سه نفر از داوطلبان مجلس دهم با مراجعه به فرمانداري دهلران مراحل ثبت نام خود را تكميل و رسما داوطلبي خود را در انتخابت مجلس دهم اعلام كردند.
در روز دوم ثبت نام نيز يك نفر با مراجعه به فرمانداري دهلران ويك نفر با مراجعه به وزارت كشور مراحل ثبت نام خود را تكميل و به آمار ثبت نام شدگان اين حوزه اضافه شدند.
ثبت نام از داوطلبان انتخابات مجلس دهم برابر قانون تا روز چهارم ديماه در اين حوزه انتخابيه ادامه دارد و داوطلبان اين حوزه مي توانند با در دست داشتن مدارك مورد نياز جهت فرايند ثبت نام به فرمانداري دهلران مراجعه كنند.
با توجه به آمار هاي غير رسمي و اسامي كه در فضاهاي مجازي اعلام شده به نظر مي رسد در روزهاي پاياني ثبت نام آمار ثبت نام كنندگان اين حوزه در روز افزايش يابد و تعداد زيادي از داوطلبان براي ثبت نام به اين حوزه مراجعه كنند.
7175/6034