229 ميليارد ريال اعتبار براي طرح هاي تامين آب گچساران هزينه شد

گچساران - ايرنا - رئيس اداره امور آب گچساران و باشت گفت:229 ميليارد ريال اعتبار امسال براي طرح هاي تامين آب اين شهرستان هزينه شد.

عارف بهگام روز دوشنبه در گفت و گو با ايرنا افزود 270 ميليارد ريال در سال جاري براي 11 پروژه عمراني امور آب گچساران تصويب شد.
وي اظهار كرد:ساخت بند انحرافي و كانال انتقال آب رودبال، تامين آب اراضي ماهور باشت و امام زاده جعفر، تعمير و تجهيز شبكه چاه هاي آب در سطح شهرستان، بند انحرافي ناصر آباد و تامين آب اراضي آبريزي تنگ انگشتري از مهمترين طرح هاي در دست اجراي اين شهرستان شده است.
وي بيان كرد: از اين تعداد طرح ها، بند انحرافي و كانال انتقال رودبال با اعتباري بيش از دو ميليارد و 700 ميليون ريال و ساماندهي رودخانه خيرآباد با دو ميليارد و 500 ميليون ريال آماده بهره برداري است.
رئيس اداره امور آب گچساران و باشت گفت: مطالعه و تهيه طرح تامين آب ديم اراضي مستعد كشاورزي اين شهرستان با اعتباري بيش از 500 ميليون ريال در دست اجراست.
بهگام افزود: مطالعه طرح تامين آب كشاورزي دشت مور اين شهرستان به اتمام رسيده و عمليات اجرايي اين طرح تا دو ماه آينده آغاز خواهد شد.
وي ابراز كرد: 80 هكتار از باغ ها و اراضي ديم روستاي ديل و آرو امسال از طريق دو حلقه چاه آهكي 200 متري تامين آب شد.
بهگام گفت: مطالعه سد مخزني به حجم شش و دو دهم ميليون متر مكعب در منطقه سر آسياب و بالا دست روستاي ديل در اين شهرستان آغاز شد.
وي گفت: اميد است با جذب كامل اعتبارات و تكميل طرح هاي در دست اجراي حوزه آب گچساران تحول چشمگيري در بخش كشاورزي و توسعه اشتغال پايدار اين شهرستان ايجاد شود.
رئيس اداره امور آب گچساران و باشت همچنين از جذب 24 ميليارد و 100 ميليون ريال اعتبار براي چهار پروژه عمراب تامين آب شهرستان باشت خبر داد.
وي ميزان بودجه تصويب شده امسال اين شهرستان را 32 ميليارد ريال ذكركرد.
بهگام طرح ساماندهي رودخانه باشت، مطالعه تامين آب اراضي كشاورزي آبدهگاه و نقاط ديم كشاورزي را از مهمترين پروژه هاي باشت بيان كرد.
8143/6162