۳۰ آذر ۱۳۹۴،‏ ۱۶:۰۳
کد خبر: 81888299
۰ نفر
روزهاي پر رفت و آمد مديران سيما

تهران- ايرنا- تغييرات اخير در سطح مديريت كلان سازمان صداوسيما كه بيشتر حوزه معاونت سيما را در برمي گيرد، سوالات زيادي را پيرامون نتيجه نهايي اين تحولات پيش آورده است.

به گزارش خبرنگار حوزه صداوسيماي ايرنا، با روي كار آمدن محمد سرافراز در آبان 1393 بعد از يك دهه رياست عزت الله ضرغامي بر اين سازمان انتظارات از تغيير روند فعلي آن افزايش يافت.
هر چند در چنين سازماني نمي توان بر اهميت يك يا چند معاونت يا شبكه يا گروه بيش از بقيه تاكيد كرد، بايد پذيرفت بعضي از معاونت ها و مثلا گروه ها در شبكه ها بيش از بقيه در جذب مخاطب نقش ايفا مي كنند.
براي نمونه معاونت سيما يا معاونت سياسي به دليل ارتباط با گروه فراواني از هنرمندان از يك سو و مخاطبان از سوي ديگر به نظر مي رسد بيش از بقيه معاونت ها براي رياست و حوزه هاي فرهنگي مهم است.
در پي انتصاب سرافراز به رياست سازمان صداوسيما بعضي از معاونت ها كاهش يافت مراكزي به مجموعه افزوده و در بعضي شبكه ها از مديران خواسته شد به سوي كوچك سازي و تعديل نيرو قدم بردارند.
همانطور كه انتظار مي رفت سرافراز معاون هاي خود را به كار گمارد و در اين ميان انتصاب نسرين آبرواني به معاونت صدا و علي اصغر پورمحمدي به معاونت سيما بيش از بقيه توجهات را جلب كرد؛ زيرا در اولين مورد يك زن به معاونت رياست رسيده بود و در دومين مورد پورمحمدي كه به عنوان چهره شناخته شده تلويزيون سه سال قبل از سمت خود در مديريت شبكه 3 استعفا داده بود به مقامي بالاتر منصوب شده بود.
پورمحمدي سابقه مديريت شبكه تهران و 9 سال رياست شبكه سه را در كارنامه دارد. وي در سال 1391 از اين شبكه رفته بود كه در همان زمان با ابراز ناراحتي شماري از هنرمندان روبرو شد.
محمدي كه در سال 1393 در كسوت معاونت سيما به اين سازمان برگشت، همانطور كه انتظار مي رفت در بازگشت رياست پنج شبكه ملي را منصوب كرد. وي همچنين مركزي به نام امور نمايشي سيما را تاسيس كرد تا كار ساخت فيلم و سريال ها در آن سامان يابد.
وي محمود رضا تخشيد را كه در زمان رياست پورمحمدي بر شبكه سه مدير گروه فيلم و سريال اين شبكه بود به رياست اين مركز منصوب كرد.
با راه اندازي اين مركز مديريت و ساماندهي توليدات نمايشي از شبكه ها و مديران گروه فيلم و سريال شبكه ها به اين مركز محول شد و سوالات زيادي را پيرامون ميزان و حدود اختيارات رياست شبكه ها پديد آورد؛ زيرا معمولا بيشترين حجم بودجه در شبكه ها به اين بخش اختصاص مي يابد و از طرف ديگر بيشترين سهم جذب مخاطب و ديده شدن شبكه ها را دارد.
از طرف ديگر مديران شبكه ها كه به تازگي روي كار آمده بودند با حجمي از مطالبات و توليداتي روبرو شدند كه در دوره تصدي مديريت قبلي براي آنها تصميم گيري يا برعهده سازمان گذاشته شده بود.
به نظر مي رسد مجموعه عوامل يادشده يعني كاهش ميزان اختيارات مديريت شبكه ها، درخواست سازمان صداوسيما براي صرفه جويي و تعديل نيرو، مطالبات گذشته و توليداتي كه اكنون به مرحله نمايش رسيده بود اما مطابق سليقه مديران جديد توليد نشده اند چالش هايي را ميان مديران شبكه ها و معاونت سيما پديد آورده است كه شايد اولين نمونه آن در استعفاي غلامرضا غلامي مدير شبكه چهار سيما اواسط شهريور ماه جاري و دو ماه بعد از انتصاب به اين مسئوليت دانست. استعفاي وي به اندازه اي جنجال ساز شد كه رياست صداوسيما با دخالت مانع از رفتن وي از شبكه چهار شده و وي به كار خود ادامه داد.
اما تغييرات ديگري كه بعد از غلامي در سطح مديريت كلان صداوسيما روي داد به اين اندازه رسانه اي نشد و حتي دليل استعفاي اميرحسين آشتياني پور مدير گروه فيلم و سريال شبكه سه در شهريور ماه، محمد احساني مدير شبكه يك و اخيرا محمودرضا تخشيد مدير مركز امور نمايشي معلوم نشد و تنها در حد اعلام خبر و وجود اختلافاتي بين مديران سطح بالا باقي ماند.
اما شايد تغييرات مديريتي در صداوسيما در حد تغييرات روزها و ماه هاي اخير باقي نماند و اين روند ادامه يابد.
پورمحمدي دوشنبه گذشته (24 آذر) در گفت وگو با خبرنگار حوزه صدا و سيماي ايرنا گفته بود: تغييرات زيادي در حوزه سيما در آينده نزديك روي خواهد داد كه به موقع در مورد آنها اطلاع رساني مي شود.
وي همچنين در مورد بركناري احساني نيز افزود: آقاي احساني از يك هفته قبل در مرخصي به سر مي بردند، هفته بعد نيز مرخصي خود را تمديد كردند اما در ادامه حاضر به همكاري در صدا و سيما نبودند.
البته مسوولان صدا و سيما اعلام كرده اند كه تغييرات گسترده در شبكه‌هاي اين سازمان نظير شبكه دو و سه صحت ندارد و تغيير مدير شبكه قرآن نيز به دليل بازنشسته شدن مدير آن بوده است.
روابط عمومي اين سازمان همچنين مطالب برخي رسانه ها در فضاي مجازي در اين زمينه را شايعه و با هدف حاشيه سازي براي صداوسيما در آستانه انتخابات اعلام كرده است.
اما احتمالا بايد منتظر بود و ديد آيا تغيير مديريت ها در سطح كلان در صدا و سيما در نهايت به بهبود برنامه ها و ارتقاي عملكرد كلي اين سازمان منجر مي شود يا خير.
فراهنگ** 9157 1568