تقويت بنيه اقتصادي نيازمند استفاده درست از ظرفيت هاي علمي كشور است

كرج - ايرنا - رئيس اتاق بازرگاني ايران گفت كه از ظرفيت بالاي علمي دانشجويان و نيروي انساني موجود در كشور تا كنون به نحو احسن بهره برداري نكرده ايم تا بتوايم بنيه اقتصادي كشور را به نحوه مطلوب تقويت كنيم.

محسن جلال پور روز دوشنبه در سومين همايش ملي تعامل صنعت و دانشگاه در محل دانشگده ادبيات دانشگاه خوارزمي، با اشاره به اينكه اميد است برگزاري چنين همايش‌هايي به تقطه روشن برسد، اظهار داشت: بايد حلقه مفقوده در راستاي تعامل صنعت و دانشگاه از طريق برگزاري اين گونه مراسم‌ شناسايي و مشكلات موجود در اين بخش برطرف شود.
وي افزود: برغم وجود ظرفيت‌هاي فراوان در دانشگاه و صنعت كشور اما تا كنون به نقطه مطلوبي در اين بخش به سبب عدم همكاري بين اين دو، دست نيافته‌ايم.
وي با بيان اينكه تمدن و سابقه علمي كشور بسيار فراتر از حد تصور است به نحوي كه اين ايران بيش از 6 هزار سال سابقه دانشگاهي در دوره‌هاي مختلف را تجربه كرده است، اظهار داشت: بايد مسائل و مشكلات زير بنايي كشور به منطور بهبود روابط و تعامل صنعت و دانشگاه برطرف شود.
جلال‌پور ادامه داد:كشور ما در بخش اقتصاد به مولفه‌هاي گوناگوني نظير بهره‌وري، كيفيت، نوآوري، خلاقيت و غيره نياز دارد كه تا كنون به اين موارد توجه جدي صورت نگرفته، بايد از توسعه‌هاي دولتي و نفت‌محور فاصله بگيريم.
رئيس اتاق بازرگاني ايران گفت: مادامي كه تحقيق و كار دانشگاهي پاسخگوي مشكلات بخش صنعت نباشد و صنعت نيز به دنبال كسب يارانه و رانت‌هاي دولتي باشد، مشكلات اين حوزه برطرف نمي‌شود.
وي با تاكيد بر اينكه ايجاد بستر تعامل صنعت و دانشگاه به اجبار و نه اختيار در حال فراهم شدن است، افزود: بايد در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي مد نظر مقام معظم رهبري قدم بر داشت و ظرفيتي نظير علمي كشور با بخش صنعت پيوند بخورد .
كاهش وابستگي به نفت جامعه را به اقتصاد دانش بنيان هدايت مي كند
ميرمحمد صادقي دبيركل همايش ملي تعامل صنعت و دانشگاه همچنين در اين همايش اظهار كرد: بايد ضمن كاهش وابستگي به نفت به سمت اقتصاد دانش بنيان حركت كنيم.
وي با بيان اينكه چهارمين دوره همايش ملي تعامل صنعت و دانشگاه در خراسان‌رضوي برگزار مي‌شود، گفت: بومي‌سازي تعامل صنعت و دانشگاه از جمله اقدامات قابل اهميتي است كه بايد نسبت به آن توجه ويژه‌اي داشت.
وي خاطرنشان كرد:برگزاري اين همايش همه ساله در يك استان خاص كمك شاياني در رفع مشكلات و مسائل خاص هر منطقه در اين بخش مي‌كند.
رئيس موسسه آموزش اتاق بازرگاني ايران با اشاره به اينكه تامين بودجه دانشگاه توسط دولت سبب شده بود كه دانشگاه نيازي به تعامل با صنعت احساس نكند، تصريح كرد: بايد به سمت و سويي حركت كرد تا تحقيقات‌ دانشگاهي و دانشجويان تجاري‌سازي شود.
وي با تاكيد بر اينكه صنعت كشور به نوآوري نياز دارد كه به‌طور قطع دانشگاه در اين زمينه مي‌تواند مساعدت‌هاي لازم را داشته باشد، گفت: در اتاق ايران طبق اساسنامه و قانون، آموزش فعالان اقتصادي از جمله وظايف اين بخش به شمار مي‌آيد.
دبيركل همايش ملي تعامل صنعت و دانشگاه با اشاره به كلينيك كسب و كار در موسسه اموزشي و پژوهشي اتاق ايران گفت: در اين كلينيك بستر تعامل بيش از پيش صنعت و دانشگاه در كشور فراهم مي‌شود.
7411/1535