ناكارآمدي راه حل هاي موقتي-كاهش كيفت هوا در روزهاي سه شنبه و چهارشنبه

تهران- ايرنا- مديركل هواشناسي استان تهران گفت: به دليل سكون نسبي هوا و افزايش آلايندهاي جوي در پاره اي از نقاط استان در روزهاي سه شنبه و چهارشنبه كاهش كيفيت هوا و ديد افقي پيش بيني مي شود.

كميته اضطرار كاهش آلودگي هواي تهران به دليل پايداري آلودگي، تمام مدارس پايتخت و همين‌طور بعضي شهرستان‌هاي اطراف آن را در روزهاي يكشنبه و دوشنبه گذشته تعطيل كرد.
معضل آلودگي هواي تهران در طول سال صرفا در روزهايي جدي گرفته مي‌شود كه هواي پايتخت در شرايط هشدار يا اضطرار قرار مي‌گيرد و غلظت آلاينده‌ها به حدي مي‌رسد كه سازمانها و نهادهاي مسئول را ناگزير از جلسات تصميم‌گيري فوري براي مديريت اين شرايط مي‌كند.
مسعود دهملائي روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا گفت: با توجه به پيش بيني افزايش آلاينده هاي جوي و كاهش كيفيت هوا بخصوص در شهرهاي ملارد، ري، قدس، رباط كريم، قرچك، ورامين، پاكدشت، پيشوا به شهروندان توصيه مي شود از تردد غيرضروري در سطح شهر اجتناب كنند.
وي خاطرنشان كرد: آسمان استان تهران در سه روز آينده صاف تا كمي ابري پيش بيني مي شود.
دهملائي گفت: آسمان استان تهران امروز (دوشنبه) در پاره اي نقاط بخصوص شهرهاي تهران، شهريار، ملارد، ري و قدس غبار آلود خواهد بود و در شهرهاي جنوبي استان به دليل وجود وزش باد تا حدودي از ميزان غبار كاسته مي شود.
مديركل هواشناسي استان تهران افزود: شرايط جوي استان تهران فردا (سه شنبه) نيز كمي ابري و در پاره اي نقاط همراه با غبار محلي خواهد بود.
دهملايي گفت: آسمان استان در روز چهارشنبه نيز نيمه ابري پيش بيني شده كه به تدريج با افزايش ابر،رگبار و رعد و برق و وزش باد در شهرهاي غربي همراه خواهد بود.
اما رئيس شوراي اسلامي شهر تهران، تعطيلي مدارس را، راه حل اساسي براي اين مشكل نمي داند.
مهدي چمران مي گويد: تصميماتي كه براي كاهش آلودگي هوا گرفته مي شود بايد منطبق بر راهكارهاي عملي و علمي باشد و اقدامات مقطعي مانند تعطيلي مدارس منجر به حل اين معضل پايتخت نمي شود.
چمران در جلسه شوراي شهر تهران با اشاره به تعطيلي مدارس به دليل آلودگي هوا عنوان كرد: آلودگي هوا مرگ تدريجي است كه بر سر مردم تهران سايه افكنده و اين آلودگي همه را در بر مي گيرد و كسي را جا نمي گذارد.
چمران مي گويد: آلودگي هوا توسط همه ساكنان شهر استنشاق مي شود، آلودگي كه بر نسل هاي آينده ما نيز تاثير گذار خواهد بود همچنانكه بر ميزان هوش و جسم آنان تاثير خود را خواهد داشت.
وي بيان داشت: در حالي كه با شيوع يك بيماري و مرگ چندين نفر اذهان متوجه آن مي شوند بايد گفت آلودگي هوا مرگ ناپيدايي است كه متاسفانه از آن غافل مانديم و فكر مي كنيم خبري نيست حال آنكه خبري هست، مرگ تدريجي بر مردم تهران مستولي شده است.
تهرام/7364//1348