بسترسازي لازم براي تعامل صنعت و دانشگاه صورت مي گيرد

كرج-ايرنا-رئيس دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بستر سازي و ايجاد زير ساختارهاي لازم براي تعامل صنعت و دانشگاه ضروري دانست و گفت كه اين اقدام صورت مي گيرد.

فرهاد گلستاني فرد روز دوشنبه در سومين همايش ملي تعامل صنعت و دانشگاه گفت: سالانه 30 هزار مقاله علمي و بين‌المللي در كشور منتشر مي‌شود كه اين آمار و ظرفيت بالايي است.
وي اظهار كرد:وجود بيش از 4.5 ميليون دانشجو در كشور ظرفيت عظيمي است كه بايد به توليد ثروت منجر شود.
وي با بيان اينكه بيش از 2 هزار شركت دانش‌بنيان در كشور وجود دارد، گفت: سالانه 200 هزار پايان‌نامه تحصيلي در مقطع دكتر و كارشناسي ارشد نوشته مي‌شود كه اگر تنها 10درصد اين مقالات مربوط به بخش صنعت باشد به طور قطع كارآمدي بالايي براي كشور به همراه دارد.
وي با تاكيد بر اينكه عمدتا صنايع موجود در كشور سنتي و وارداتي است كه اين نوع صنايع ارزش افزوده كم‌تري را نسبت به صنايع كشور به همراه دارد، گفت: صادارت ناپايدار و وابستگي شديد به خارج از كشور از جمله مشكلات موجود در بخش صنعت كشور به شمار مي‌آيد.
گلستاني فرد با اشاره به اينكه اغلب صنايع موجود در كشور حجيم و آلاينده هستند، اظهار داشت: در حالي كه 130 كارخانه توليد كاشي در كشور وجود دارد، حتي يك متر مربع صادرات در اين بخش به كشورهاي اروپايي صورت نمي‌گيرد.
گلستاني با تاكيد بر اينكه ماهيت صنعت كشور به بازنگري نياز دارد، افزود: متاسفانه 85 درصد صنعت و اقتصاد كشور دولتي است، اگر اين بخش عظيم صنعت خصوصي بود مشكلات موجود را شاهد نبوديم.
وي با اشاره به سهم نيم درصد ي پژوهش از توليد ناخلص ملي كشور، بيان كرد: بنا بود اين آمار با توجه به فرموده‌هاي مقام معظم رهبري در اين بخش بين 1 تا 2 درصد برسد كه تا كنون محقق نشده است.
وي با اشاره به اينكه افزايش توان مالي، بهبود ساختار پژوهشي و حمايت از صنايع نوين از جمله‌ راهكارهاي برون رفت از مشكلات موجود است، گفت: كاهش توان مالي دانشگاه‌ها از ديگر مشكلات موجود در كشور است.
رئيس دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با تاكيد بر اينكه 90 درصد از پروژه‌هاي كارشناسي ارشد دانشجويان كشور براي ايران كاربردي ندارد، اظهار داشت: دانشگاهيان و دانشجويان بايد نسبت به رفع بحران‌هاي موجود در كشور ورود كنند.
و ي با اشاره به اينكه 9 كارگروه صنعت، فناوري نانو، هوافضا، دفاعي، محيط زيست و غيره در معاون پژوهشي وزارت علوم بر اساس نيازهاي بيرون ايجاد شده است، افزود: در وزات علوم توجه به قانون گذاري در ارتباط صنعت و دانشگاه حائز اهميت برشمرده شده است.
7411/1535