دانشگاهيان عراقي با پيشرفت دانشگاه هاي ايران آشنا شدند

تهران- ايرنا- هيأت دانشگاهي عراق، متشكل از رؤساي دانشگاه‌هاي اين كشور با حضور در تهران و مشهد، از نزديك با پيشرفت‌هاي علمي و دانشگاهي ايران، آشنا شدند.

به گزارش روز دوشنبه گروه فرهنگي ايرنا،، اين هيأت دانشگاهي كه از نهرين، كربلا، سليمانيه، تكنولوژي بغداد و تقنيه الوسطي و نماينده وزارت آموزش عالي عراق به ايران سفر كرده اند، در ابتدا با حضور در شهر مقدس مشهد، از نزديك با پيشرفت‌هاي علمي و دانشگاهي ايران، آشنا شدند.
بازديد از دانشگاه بين‌المللي امام رضا (ع) و دستاوردهاي علمي و پژوهشي آستان قدس رضوي در بيمارستان فوق تخصصي رضوي، شركت داروسازي ثامن و همچنين سازمان كتابخانه‌ها، موزه‌ها و مركز اسناد آستان قدس از جمله برنامه سفر اين هيات به مشهد بود.
در ادامه اين بازديد پيش‌نويس تفاهم‌نامه همكاري بين دانشگاه بين‌المللي امام رضا (ع) و دانشگاه‌هاي كشور عراق امضا شد.
پيش‌نويس يادداشت همكاري بين دانشگاه بين‌المللي امام رضا (ع) و دانشگاه‌هاي كشور عراق دربرگيرنده سه محور تبادل دانشجو و استاد بين دو كشور، برگزاري دوره‌هاي كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلند‌مدت مشترك آموزشي در مقاطع مختلف دانشگاهي و استفاده مشترك از فرصت‌هاي مطالعاتي است.

**حضور در دانشگاه صنعتي ‌شريف
براساس اعلام سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي اين هيأت دانشگاهي عراقي همچنين در ادامه سفر خود به ايران با حضور در تهران، از دانشگاه صنعتي ‌شريف نيز بازديد كردند.
همچنين در اين بازديد محورهاي همكاري دانشگاه صنعتي شريف با دانشگاه‌هاي عراق در زمينه‌هاي تبادل استاد و دانشجو، آماده‌سازي آزمايشگاه‌ها، برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي، برگزاري دوره‌هاي كوتاه‌مدت و بازآموزي و تعريف پروژه‌هاي مشترك بررسي شد.
هيأت دانشگاهي عراق همچنين از مركز نانوتكنولوژي دانشگاه شريف بازديد و با فعاليت‌هاي اين مركز در حوزه نانوتكنولوژي آشنا شدند.

**ديدار با معاون پژوهشي وزير علوم
اين هيات دانشگاهي عراق همچنين با احمدي معاون پژوهشي وزير علوم نيز در حاشيه نمايشگاه هفته پژوهش ديدار و گفتگو كردند.
دراين ديدار احمدي با تشريح وضعيت كشورمان در حوزه پژوهشي و فناوري به بيان دستاوردهاي علمي و فناوري پرداخت و در ادامه به تشريح اهداف برگزاري نمايشگاه هفته پژوهش پرداخت.
وي با بيان اشتراكات فراوان دو كشور در حوزه‌هاي مختلف به تشريح ابعاد همكاري ميان دو كشور به ويژه وزارتخانه هاي علوم دو كشور و همچنين دانشگاه‌هاي ايران و عراق پرداخت.
معاون پژوهشي وزير علوم احمدي حوزه هاي همكاري دو كشور در حوزه پژوهشي و فناوري را انجام پروژه هاي مشترك،ايجاد مراكز رشد و پاركهاي هلم و فناوري و هم چنين همكاري تجاري مبتني بر اقتصاد دانش بنيان بيان كرد.
پس از اين ديدار هيات دانشگاهي كشور عراق از دستاوردهاي علمي، پژوهشي و فناوري دانشگاهها، مراكز آموزش عالي، مراكز پژوهشي، پارك‌هاي علم و فناوري، مراكز رشد و شركت‌هاي دانش‌بنيان كشورمان نيز بازديد كردند.

**ديدار با قائم مقام وزير علوم در امور بين‌الملل
در ديدار روساي برخي از دانشگاه هاي عراق با حسين سالار آملي قائم مقام وزير علوم در امور بين‌الملل ، گسترش همكاري هاي علمي فناوري بين دو كشور بررسي شد.
در اين ديدار روساي دانشگاه هاي عراق به تشريح ديدگاه‌ها و زمينه‌هاي همكاري مشترك علمي و پژوهشي بين دانشگاه هاي دو كشور پرداختند.
در ادامه روسا و نمايندگان دانشگاههاي علم و صنعت ايران، جامع علمي كاربردي، الزهرا، صنعتي اصفهان، شهيد بهشتي، تهران، آزاد اسلامي، كردستان، خوارزمي و رييس سازمان امور دانشجويان نيز حضور داشتند زمينه هاي همكاري دانشگاههاي ايران و دانشگاههاي كشور عراق در حوزه هاي مختلف علمي، آموزشي، پژوهشي مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

** ديدار با رئيس دانشگاه جامع علمي كاربردي
در ديدار روساي برخي ازدانشگاه هاي عراق با محمد اخباري رئيس دانشگاه جامع علمي كاربردي بر افزايش همكاري هاي آموزشي وپژوهشي ميان طرفين تاكيد شد.
در اين ديدار اخباري، با بيان اينكه اين دانشگاه در زمره دانشگاههاي نسل سوم به حساب مي آيد و داراي ويژگي‌هايي چون آموزش همراه با مهارت، پژوهش و كارآفريني است.
وي در ادامه به تشريح وضعيت كنوني دانشگاه علمي كاربردي پرداخت و به حوزه‌هاي همكاري ميان اين دانشگاه و دانشگاه‌هاي كشور عراق در حوزه هاي مختلفي چون تبادل استاد و دانشجو، برگزاري دوره هاي مشترك، دوره هاي بازآموزي، دوره هاي كوتاه مدت و انجام پژوهش هاي مشترك اشاره كرد.
در ادامه وحيد يزدانيان، سرپرست دانشكده علمي كاربردي پست و مخابرات نيز ضمن تشريح وضعيت اين دانشكده به ارائه گزارشي درخصوص دوره هاي تخصصي تحصيلي حوزه هايICT ، پست و پست بانك در اين دانشكده پرداخت.
در اين ديدار، روند فعاليت دانشگاه‌هاي عراق تشريح و دوره هاي مختلف تحصيلي در اين دانشگاه‌ها، همچنين سطح تحصيلي آنها در منطقه خاورميانه مورد تاكيد قرار گرفت. همچنين اعضاي هيات عراقي از دستاوردهاي فني و تخصصي كشورمان در زمينه ICT ابراز شگفتي نموده و علاقمندي خود را جهت انتقال اين فناوري ها ابراز داشتند.
هيات عراقي همچنين در ادامه از كارگاه ها و آزمايشگاه هاي تخصصي موجود در دانشكده بازديد و از نزديك در جريان روند فعاليت هاي اين كارگاه قرار گرفتند.
فراهنگ**1355**1569