اجراي طرح درمان سكته حاد قلبي در بيمارستان تامين اجتماعي

تهران - ايرنا - مديركل درمان تامين اجتماعي استان تهران گفت: بيمارستان شهيد دكتر لواساني به عنوان تنها بيمارستان تامين اجتماعي و غير دانشگاهي، به جمع هفت بيمارستان استان تهران و مجري طرح درمان سكته حاد قلبي پيوست.

به گزارش ايرنا از سازمان تامين اجتماعي، محمدتقي خسرواني مقدم گفت: طرح 247(24 ساعت در روز و 7 روز هفته) طرحي است كه در آن بيمارستان هاي تخصصي و فوق تخصصي قلب، براي بيماران سكته حاد قلبي با بالا رفتن قطعه «اس تي» - ST - در نوار قلب كه ظرف كمتر از دو ساعت از شروع درد آنها گذشته و به اورژانس بيمارستان مراجعه مي كنند، اقدام به آنژيوپلاستي اوليه كرده تا حداكثر حفاظت را از بافت قلب بيمار به عمل آورند.
وي ادامه داد: نتيجه اين طرح در صورت موفقيت بگونه اي است كه بيمار از نظر سلامت قلب به شرايط قبل از سكته برگشته و در نگهداشت سلامت عمومي جامعه و پيشگيري از كار افتادگي ها بسيار موثر است.
مديركل درمان استان تهران خاطرنشان كرد: در صورت موفقيت بيمار از نظر سلامت قلب به شرايط قبل از سكته برگشته و اين امر مي تواند تاثير زيادي در پيشگيري از كار افتادگي ها بگذارد.
خسرواني مقدم افزود: اين امر از هدر رفتن منابع مالي و انساني در درمان جلوگيري مي كند.
وي با بيان اينكه براي اجراي اين طرح هفت بيمارستان در تهران انتخاب شدند، گفت:‌ در شرق تهران بيمارستان شهيد دكتر لواساني سازمان تامين اجتماعي نيز اين افتخار را داشته تا در فهرست بيمارستان هاي اجرا كننده طرح قرار گيرد.
خسرواني مقدم تاكيد كرد: با توجه به گذشت چند روز از اجراي اين طرح و مقيم شدن متخصصان قلب در بيمارستان، تمام بيماران اعزام شده و يا مراجعاني كه دچار سكته حاد قلبي شده اند، تحت پوشش اين خدمت درماني قرار گرفته و سلامت خود را بازيافته اند.
اجراي طرح درمان سكته حاد قلبي از ابتداي آبان ماه در كل كشور آغاز شد.
اجتمام ** 7268 ** 1071