پیگیری سرنوشت پنج مفقود خراسانی فاجعه منا ادامه دارد

مشهد- ایرنا- استاندار خراسان رضوی گفت: با جدیت پیگیر تعیین تكلیف پنج مفقود خراسانی فاجعه منا هستیم.

علیرضا رشیدیان روز دوشنبه در نشست جمع بندی اقدامات ستاد استانی اربعین و حادثه منا افزود: در جریان آن فاجعه 97 جان باخته مربوط به خراسان رضوی بودند كه 93 نفر تعیین تكلیف شدند اما پنج نفر دیگر همچنان مفقود هستند.
وی گفت: با جدیت پیگیر حقوق جانباختگان این حادثه هستیم، سایر كشورها نیز باید با جدیت پیگیر حقوق جان باختگان باشند و از موضع خود كوتاه نیایند.
استاندار خراسان رضوی همچنین با اشاره به برگزاری موفق راهپیمایی اربعین حسینی با حضور 25 میلیون زائر در مسیر كربلا و در كشور گرفتار داعش افزود: مقایسه برگزاری باشكوه و ایمن این راهپیمایی با رخ دادن فاجعه منا در مراسم حج كه فقط دو میلیون نفر در آن حضور داشتند نشاندهنده بی كفایتی آل سعود در اداره مناسك حج است.
وی ادامه داد: در فاجعه منا تمام ملیتها متضرر شدند و سعودیها به این امر امر هیچ توجیهی دارند.
رشیدیان همچنین با اشاره به حادثه كشتار شیعیان در نیجریه گفت: با توجه به حضور میلیونی مسلمانان در راهپیمایی اربعین حسینی كینه توزان و دست نشانده های استكبار با حمله به بیت شیخ زكزاكی و كشتار شیعیان در نیجریه به انتقام گیری از مسلمانان پرداختند.
وی افزود: به رغم كشته شدن هزار شیعه در این حادثه تمام دستگاههای حقوق بشر در سكوت مرگ آور فرو رفتند و حتی اعتراض نیز نمی كنند كه این مایه ننگ است.
استاندار خراسان رضوی ادامه داد: غربیها و سازمانهای حقوق بشری با این سكوت و بی تفاوتی نقطه سیاهی در كارنامه خود به جای گذاشتند.
وی با اشاره به فرارسیدن هفته وحدت نیز گفت: امسال كه مزین به سال همدلی و همزبانی است باید برنامه های هفته وحدت با شكوهتر از گذشته برگزار شود.
7505/1858