خشونت جزو سه عامل مهم درتشكيل پرونده هاي قضايي است

اردبيل-ايرنا- معاون دفتر امور آسيبهاي اجتماعي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: خشونت جزو سه عامل مهم در تشكيل پرونده هاي قضايي در كشور است.

به گزارش خبرنگار ايرنا، حبيب الله شعباني روز دوشنبه درهمايش ملي پيشگيري از خشونت خانگي در اردبيل افزود: در وقوع خشونت سه عامل فردي، مياني و كلان دخيل بوده كه در سطح كلان نيازمند تغيير ساختارهاي اجتماعي براي كاهش اين پديده اجتماعي است.
وي بابيان اينكه عوامل خشونت درسطوح مختلف نيازمند بررسي بيشتر است، گفت: بيكاري، فقر، درآمد پايين و ارضا نشدن برخي نيازهاي غريزي باعث بروز خشونت در فرد مي شود.
معاون دفتر امور آسيبهاي اجتماعي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ادامه داد: خشونت منحصر به زنان نبوده و در بين مردان هم مشاهده مي شود، ولي شدت خشونت در رابطه با زنان مشهودتر است.
وي گفت: آسيب هاي خشونت در زنان به شكل هاي مختلفي چون خشونت جسمي، رواني، اجتماعي و كاهش اعتماد به نفس خودنمايي مي كند و اين كاهش اعتماد به نفس نيز به تربيت فرزنداني با اعتماد به نفس پايين مي انجامد.
شعباني مهم ترين مولفه كاهش خشونت در جامعه را بهبود شاخص هاي توسعه اجتماعي عنوان كرد وافزود: جامعه اي كه داراي سواد كم ، كيفيت زندگي پايين ، سلامت رواني پايين و درآمد كم باشد، به كاهش رضايت اجتماعي و در نتيجه خشونت منجر مي شود.
وي بيان كرد: ارتقاي پايگاه اجتماعي، خصوصا پايگاه اجتماعي زنان در جامعه و توانمند كردن آنان مي تواند در كاهش خشونت موثر بوده و از بروز آسيب هاي اجتماعي ديگر ناشي از خشونت جلوگيري كند.
وي افزود: شخصيت كودك تا سن 10 سالگي شكل مي گيرد و خانواده و مدرسه و اجتماع موظف به آموزش بردباري در كودكان هستند ، چرا كه تحقيقات نشان داده فردي كه در خانواده ومحيط خشن پرورش مي يابد در آينده خشونت رفتاري از خود بروز مي دهد.
وي با تاكيد بر استفاده از ظرفيت سازمان هاي مردم نهاد در حل معضلات و آسيب هاي اجتماعي گفت: بايد با اختصاص اعتبار ويژه اي براي آسيب هاي اجتماعي خاص استان هاي مختلف كشور در رفع و يا كاهش اين آسيب ها تلاش شود.
شعباني استفاده از ظرفيت دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي و سازمان هاي مردم نهاد را يكي از سياست هاي مهم سازمان بهزيستي عنوان كرد وافزود: سياست سازمان بهزيستي بر اين است كه از اين ظرفيت ها در راستاي سياست گذاري و تصميم سازي استفاده كند.
3006/6016/1352