دولت يازدهم توجه ويژه اي به تامين سوخت گاز نيروگاه شازند داشته است

استاندار مركزي گفت: دولت يازدهم در سايه اعتقاد راسخ به حفاظت محيط زيست، توجه ويژه اي به تامين سوخت گاز نيروگاه شازند داشته و اقدامات در اين راستا نسبت به سنوات قبل بي سابقه بوده است.

به گزارش ايرنا، محمود زماني قمي روز دوشنبه در بازديد از نيروگاه حرارتي شازند افزود: دولت تمام توان خود را بر اين گذاشته كه سهميه مورد نياز سوخت گاز نيروگاه شازند را تامين كند و با وجود مسائل و محدوديت هايي كه براي تامين گاز منطقه مركزي كشور بوده ،درصد قابل توجهي از سوخت اين نيروگاه در دو سال اخير گاز بوده و تاثير زيادي نيز در مهار آلودگي هواي منطقه داشته است.
وي گفت: در طرح جامع كاهش آلودگي هوا در دولت قبل ايجاد دو هزار هكتار فضاي سبز در اراك مصوب شده بود كه متاسفانه راكد مانده بود و ظرف دو سال اخير با وجود تمام محدوديت هاي مالي، 300 هكتار فضاي سبز در اين شهر آلوده ايجاد شده است.
مدير عامل شركت برق منطقه اي باختر نيز گفت: با توجه به استمرار آلودگي هوا در اراك و شازند در روزهاي اخير، با وجود سرماي شديد هوا ، به دليل اهميت مسائل زيست محيطي يك واحد توليد انرژي نيروگاه شازند از مدار خارج شده تا مجبور به استفاده ازسوخت مازوت نباشد.
مهندش شبيهي افزود: تعطيلي اين نيروگاه حرارتي به دليل ضرورت نياز به انرژي الكتريكي كشور امكان ندارد اما مديريت آن با اهداف زيست محيطي راهي اصولي است.
وي توضيح داد: نمي توان توليد انرژي الكتريكي در اين نيروگاه حرارتي را متوقف كرد و يا توليد آن را به زير استاندارد كاهش داد چرا كه در اين صورت، مجبور به خاموشي بپنج ساعته در برخي از استان ها در شبانه روز مي شويم.
شبيهي ادامه داد: در هماهنگي كه با وزارت نفت و شركت گاز سهميه سوخت گاز نيروگاه افزايش يافته و با وجود تعطيلي يك واحد توليد انرژي ، هم اكنون مشكلي وجود ندارد.
مدير عامل شركت مديريت توليد برق شازند نيز در اين بازديد گفت: اين نيروگاه حرارتي ظرفيت 1300 مگاواتي دارد و يك ساعت از برق مورد نياز كشور را در روز توليد مي كند.
بادرستاني افزود: اين مجموعهاز نظر اقتصادي تمايل به استفاده از سوخت مازوت ندارد زيرا هزينه استفاده از مازوت پنج برابر گاز است و علاوه بر آن باعث آسيب رساندن به تجهيزات نيروگاه با خوردگي شديد، بالارفتن مصرف انرژي و افزايش آب مصرفي مي شود.
وي گفت: تلاش بر اين است تا مطابق دستورالعمل ها نياز اين نيروگاه گاز باشد اما در مواقعي به دليل سرماي شديد، شرايط زماني و افزايش مصرف گاز كشور با محدوديتهائي كه شركت گاز ايجاد مي كند، ناگزير به استفاده از مازوت هستيم.
وي افزود: از ابتداي سال جاري 98 درصد سوخت اين نيروگاه از گاز تامين شده است.
بادرستاني يادآور شد: از سال 91 تاكنون مصرف سوخت مازوت در اين نيروگاه كاهش پيدا كرده به طوريكه در بين نيروگاه هاي كشور، رتبه اول را در مصرف گاز داريم.
وي، بازسازي هيترهاي فشار قوي، تعمير مبدلهاي حرارتي، ساخت الكتروموتورهاي مورد نياز، توسعه فضاي سبز را از اقدامات اين نيروگاه در كاهش آلودگي هوا عنوان كرد.
نيروگاه حرارتي شازند در سال 79 در كيلومتر ۲۵ جاده شازند – اراك و در شرق پالايشگاه شازند تاسيس شده و يكي از نيروگاه هاي ايران از نوع حرارتي با ظرفيت توليد ۱۳۰۰ مگاوات است كه شامل ۴ واحد بخار ۳۲۵ مگاواتي دارد.ك/2
/6013/7111/3017/

سرخط اخبار استان‌ها