همايش جايگاه فضاي مجازي در خانواده پايدار در اراك برگزار شد

اراك-ايرنا- همايش جايگاه فضاي مجازي در خانواده پايدار روز يكشنبه به همت سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري اراك در فرهنگسراي اين شهر برگزار شد.

در اين همايش كه اقشار مختلف مردم حضور داشتند در خصوص آسيب ها و تهديدهاي فضاي مجازي مطالبي ارائه شد.
عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي تهران در اين همايش گفت: كمك به توسعه اقتصادي، رشد فرهنگي، همگرايي اجتماعي، كسب دانش و مهارت هاي جديد و افزايش در سرعت انجام كار از مهمترين كاركردهاي مثبت اينترنت است.
دكتر جليل فتح آبادي افزود: اعتياد به اينترنت و پيامدهاي آن، آسيب هاي روابط همسران، تاثيرات منفي بر تربيت فرزندان، مشكلات امنيتي و مشكل قلدري سايبري از مهمترين تهديدهاي فضاي مجازي براي خانواده ها است.
وي بيان كرد: صرف وقت زياد براي اينترنت، اشتغال ذهني در مورد اتصال مجدد به اينترنت، افت عملكرد آموزشي و شغلي، پناه بردن به اينترنت براي گريز از اضطراب و يا افسردگي و صرف نظر كردن از زمان خواب براي وقت گذراني در اينترنت از مهمترين نشانه هاي اعتياد به اينترنت است.
عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي تهران افزود: ناتواني در مهار و كاهش استفاده از اينترنت، انكار ميزان واقعي زمان و هزينه مصرف شده، ناآرامي، بدخلقي، احساس پشيماني در مورد زمان مصرف شده، بازماندن از تعاملات اجتماعي و به وجود آمدن مشكلات شخصي، آموزشي، شغلي و آموزشي از ديگر نشانه هاي اعتياد به اينترنت است.
فتح آبادي اظهار كرد: دور شدن از دنياي واقعي، برقراري روابط نامناسب، ابتلا به اختلالات روانشناختي و جسماني، افت در كاركرد هاي شغلي، تحصيلي و خانوادگي، رشد نايافتگي اجتماعي و مشكلات سازگاري در نارضايتي از زندگي و مقايسه هاي ناسودمند، قرار گرفتن در معرض آسيب هاي ناشي از محتواي نامناسب و سرايت ناهنجاري ها به خانواده ها از پيامدهاي مهم اعتياد به اينترنت و شبكه هاي اجتماعي است.
وي گفت: در كشورهاي پيشرفته ، ابزار هاي نوين ارتباطي نظير شبكه هاي اينترنت، تبلت و سايت هاي ويژه كودكان طراحي شده و قرار گرفتن برخي موضوعات كه مغاير با سن كودكان و نوجوانان است مانند فروختن سيگار جرم تلقي مي شود اما در كشور ما هنوز براي اين مهم چاره اي انديشيده نشده است.
عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي تهران اضافه كرد: افزايش توقعات غيرواقعي، كاهش ارتباط رو در رو، نابودي سنت صله رحم، ايجاد ابهام در نقش هاي همسران، حيا زدايي، هادي سازي خيانت هاي عاطفي و بي بند و باري، افزايش بدبيني و كنترل گري و احساس ناخوشايند كنترل شدن، پيامدهاي خيانت، انتقام گيري از اشتباهات و لغزش هاي همسران، اشاعه اطلاعات و اسرار خانوادگي و ازدواج اينترنتي، طلاق و از هم پاشيدگي خانواده هاي از مهمترين آسيب هاي فضاي اجتماعي در خانواده ها و روابط همسران است.
فتح آبادي بيان كرد: ديوارهاي خانه ها در مقابل فضاي سايبري بسيار كوتاه شده و اطلاعات افراد به راحتي در دسترس است.
عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي تهران تاكيد كرد: بايد در راستاي استفاده از فضاي مجازي آموزش هاي لازم به افراد جامعه به ويژه گروه هاي حساس داده شود.
در پايان اين همايش نشست پرسش و پاسخ نيز برگزار شد.ك/2
3005/6013/