نياز به راه اندازي دوره اول متوسطه استثنايي در شهرستان است

بيرجند - ايرنا - مدير آموزش و پرورش درميان خواهان راه اندازي مقطع اول متوسطه دانش آموزان استثنايي در اين شهرستان شد.

حسين مهران فر روز شنبه در شوراي پشتيباني سواد آموزي درميان، افزود: دانش آموزان استثنايي شهرستان پس از اتمام مقطع ابتدايي ترك تحصيل مي كنند، نياز است در راستاي توجه بيشتر به اين دانش آموزان مقطع اول متوسطه راه اندازي شود.
وي اضافه كرد: تعداد دانش آموزان براي راه اندازي اين مقطع قابل ملاحظه است بايد زير ساخت ها در شهرستان فراهم شود.
وي با بيان اينكه راه اندازي مقطع اول متوسطه نيازمند ساختمان و نيروي انساني است، گفت: اگر اين زيرساخت ها توسط مسئولان فراهم شود مشكلي در راه اندازي اين مقطع در شهرستان وجود ندارد.
اين مسئول گفت: اگر فرمانداري زمين لازم را براي احداث مدرسه استثنايي در اختيار آموزش و پرورش قرار دهد در ساخت اين فضاي آموزشي مشكلي وجود ندارد.
مهران فر بيان كرد: احداث مدرسه استثنايي براي دانش آموزان طبس در دستور كار قرار گرفته و پروژه با كمك خيرين در دست ساخت است.
وي يكي از مشكلات آموزش و پرورش درميان را كاهش سرعت اينترنت و نبود زيرساخت هاي اينترنت در برخي از مدارس دانست و گفت: بايد براي حل اين مشكل چاره انديشي شود.
وي اظهار كرد: در شهرستان تعداد مدارس فني و حرفه اي افزايش يافته و در صورت تامين نيرو در سال آينده تعداد رشته هاي فني و حرفه اي و تعداد مدارس فني و حرفه اي نيز افزايش مي يابد.
وي شوراهاي آموزش و پرورش را تجلي مشاركت مردم و مسئولان در امر تعليم و تربيت دانست و گفت: با توجه به فرمايش مقام معظم رهبري آموزش وپرورش جزو بخش هايي است كه جز با كمك و همياري و دلسوزي مردم نمي تواند اداره شود.
وي كمبود اعتبار در زمينه تعمير مدارس را يكي ديگر از مشكلات آموزش و پرورش دانست و گفت: نياز است با توجه به افتتاح گاز رساني به دو شهر اسديه و قهستان اعتباري براي گازكشي به مدارس اين شهرها در نظر گرفته شود.
2047/7556