مشكل اينترنت مدارس شهرستان درميان پيگيري مي شود

بيرجند - ايرنا - فرماندار درميان گفت: مشكل سرعت پايين و نبود اينترنت در برخي از مدارس شهرستان پيگيري مي شود.

محمد بشيري زاده روزشنبه در شوراي پشتيباني سواد آموزي آموزش و پرورش درميان گفت: تا كنون در خصوص حل اين مشكل پيگيري هاي زيادي صورت گرفته كه هنوز به نتيجه اي نرسيده است.
وي همچنين گفت: در دهه فجر امسال مشعل گاز در شهرهاي قهستان و اسديه اين شهرستان روشن مي شود كه گاز رساني به مدارس براي حل برخي مشكلات ضروري است.
فرماندار درميان با بيان اينكه برخي مدارس در زمينه تعميرات با كمبود اعتبار مواجه هستند، گفت: در كميته برنامه ريزي شهرستان اعتباري براي تعميرات برخي مدارس شهرستان در نظر گرفته مي شود.
بشيري زاده اضافه كرد: بايد زمينه تحصيل را براي دانش آموزان استثنايي شهرستان فراهم كنيم چرا كه توجه به اين گروه از دانش آموزان زمينه شكوفايي استعدادهاي نهفته آنها را فراهم مي كند.
وي با بيان اينكه بايد در هفته وحدت(12تا 17ربيع الاول) برنامه هاي مناسبي در مدارس شهرستان برگزار شود، گفت: شهرستان درميان دارالتقريب مذاهب است.
اين مسئول ادامه داد: آموزش و پرورش يكي از سازمان هاي بزرگ اجتماعي است كه رشد و توسعه اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي در سايه اين نهاد ميسر مي شود و بعد از نهاد خانواده بيشترين تاثير را روي جامعه دارد.
معاون پشتيباني آموزش و پرورش درميان نيز در اين جلسه افزود: سال گذشته براي تعمير مدارس شهرستان يك ميليارد و 490 ميليون ريال اعتبار درخواست شد كه از اين رقم 390 ميليون ريال اختصاص يافته است.
محمد حسيني اضافه كرد: همچنين 45 مدرسه شهرستان فاقد حصار كشي و 95 مدرسه فاقد محوطه سازي است.
بيش از 10 هزار دانش آموز در مدارس درميان تحصيل مي كنند.
شهرستان درميان با وسعت 5797 كيلومتر مربع از شمال به شهرستان قائنات از جنوب به شهرستان سربيشه و از غرب به شهرستان بيرجند و شرق آن به طول70 كيلومتر با افغانستان مرز مشترك دارد.
شهر اسديه مركز شهرستان مرزي درميان در 105كيلومتري شرق بيرجند قرار دارد.
2047/7556