استاندار خوزستان:ساماندهي دستفروشان اهواز بزودي آغاز مي شود

اهواز- ايرنا- استاندار خوزستان از اجراي مرحله نخست ساماندهي دستفروشان تا دو هفته آينده در اهواز خبر داد و گفت: با متخلفان بازار نادري برخورد قاطع صورت مي گيرد.

به گزارش ايرنا عبدالحسن مقتدايي شنبه شب در نشست ساماندهي دستفروشان كه در سالن جلسات فرمانداري اهواز تشكيل شد، برخورد نامناسب با پديده دستفروشي را باعث ناهنجاري هاي ديگر و گسترش آن در شهر دانست و افزود: بر همين اساس طرحي در حال تهيه است كه ساماندهي دستفروشان در دو مرحله ضربتي و ميان مدت به اجرا در مي آيد.
وي اضافه كرد: مرحله نخست طرح به صورت ضربتي تا نيمه اول دي ماه اجرا مي شود كه طي آن با متخلفان در بين دستفروشان و اصناف و خاطيان در بين عوامل دستگاه هاي اجرايي برخورد مي شود.
استاندار خوزستان گفت: لازمه اجراي اين طرح تفكيك دستفروشان واقعي از كساني است كه باج گير و متخلف هستند و يا اجناس غيرمجاز مي فروشند.
مقتدايي با بيان اينكه در اين مرحله وضعيت موجود حفظ شده و در عين حال از گسترش دستفروشي جلوگيري مي شود، گفت: فعلا قصد جمع آوري دستفروشان را نداريم و در ابتدا بايد تعهدات دستگاه ها عملي و نقص هاي مديريت شهري مرتفع شود.
استاندار خوزستان با انتقاد از عملكرد برخي مديران افزود: طبق گزارش هاي دريافتي تعدادي سودجو و باج گير در گسترش پديده دستفروشي در خيابان نادري دست دارند و منطقه را قرق كرده اند و از سوي ديگر برخي كسبه فضاي روبه روي مغازه هاي خود را به دستفروشان اجاره مي دهند و به همه اينها بايد عوامل متخلف در دستگاه ها و نهادها را اضافه كرد كه در واقع مديريت نكردن اين معضلات بايد ننگ ناميده شود، نه افرادي كه براي تامين حداقل روزي خود بساط پهن مي كنند.
وي خاطرنشان كرد: مرحله دوم طرح به صورت ميان مدت و طي شش ماه به اجرا در مي آيد كه در آن بازارچه ها و محل هاي مورد نياز دستفروشان شناسايي و ساماندهي مي شوند.
مقتدايي همچنين تصريح كرد: وضعيت فعلي دستفروشي ننگ براي متصديان و مديراني است كه نتوانسته اند به وظايف خود عمل كنند، نه آنهايي كه با بساط كردن دنبال تامين معيشت شرافتمندانه و حلال هستند.
وي تعارضات موجود در شرايط استان را عامل ايجاد دستفروشي دانست و گفت: از هم پاشيدن دو كانون اقتصادي در آبادان و خرمشهر كه اين دو شهر را از مهاجرپذير به مهاجرفرست تبديل كرده به دليل يك مشكل ملي است كه نتيجه آن بوجود آمدن شهرك ها و مناطق حاشيه و پديده دستفروشي در اهواز و ديگر شهرهاي استان شده است.
مقتدايي اضافه كرد: مرحله نخست طرح با محوريت معاونت سياسي اجتماعي استانداري، پيگيري اخذ مجوزهاي لازم با محوريت شوراي برنامه ريزي و برخورد با متخلفان با محوريت معاونت امنيتي انجام مي شود.
وي در ادامه با اشاره به طرح جمع آوري منازل جنگ زدگان در كوي سپيدار اهواز اظهار كرد: اين طرح 16 سال پيش با تعامل مردم حل شده و برخوردهايي كه صورت گرفته با متخلفان بوده و با مردم تعارضي نداشتيم.
بر اساس اين گزارش، اخيرا كسبه بازار نادري در اعتراض به حضور دستفروشان، سه روز بازار را تعطيل كرده و در مقابل فرمانداري و شوراي شهر تجمع كردند. در پي اين اعتراضات استانداري تهيه طرح ساماندهي دستفروشان را در برنامه قرار داده است.
ساماندهي دستفروشان پيش از اين چندين بار به صورت مقطعي از سوي شهرداري اجرا شده اما به دليل كار غيركارشناسي و برخورد قهري نتيجه لازم به دست نيامده است.
7151/6064