كانديدا شدن افراد شناخته شده مشاركت مردمي را مضاعف مي كند

شيراز - ايرنا- استاندار فارس گفت: كانديدا شدن افراد با تجربه، توانمند و شناخته شده كه مردم انتظار دارند با انتخاب آنان مشكلات شان حل مي شود، قطعا موجب بالا رفتن ميزان مشاركت در انتخابات خواهد شد.

به گزارش دريافتي ايرنا به نقل از نمابر شنبه روابط عمومي و امور بين الملل استانداري فارس، ، مهندس سيد محمدعلي افشاني افزود: نبايد به گونه اي باشد كه مردم احساس كنند برخي افراد را بايد اجبارا انتخاب كنند و اين موضوع به عملكرد شوراي نگهبان بستگي دارد.
وي با اظهار اميدواري كه نتيجه فعاليت دست اندركاران انتخابات رضايت خداوند را در پي داشته باشد، افزود: كار عوامل نظارت بسيار مشكل است و خوشبختانه فارس بدون هيچ مساله اي از مرحله انتخاب اعضاي هيات هاي اجرايي انتخابات مجلس خبرگان رهبري با موفقيت عبور كرده است .
استاندار ادامه داد: اميدواريم ساير مراحل نيز با همكاري و تعامل هيأت هاي اجرايي و نظارت بهتر از گذشته قدم برداريم و رضايت مردم و خداوند را جلب كنيم.
مهندش افشاني با بيان اينكه انتخابات در كشور ما حائز اهميت است زيرا از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي امام راحل(ره) و مقام معظم رهبري نماد اصلي پايگاه مردمي نظام جمهوري اسلامي را انتخابات دانسته اند، افزود: هرچه مشاركت مردم در انتخابات بيشتر باشد موفقيت هاي كشور در سطح بين المللي و در مسائل داخلي بالاتر خواهد بود؛ زيرا مشاركت مردم در انتخابات نشان دهنده مقبوليت نظام در جامعه است.
استاندار فارس تصريح كرد: كسي كه نظام جمهوري اسلام ي را قبول نداشته باشد، قطعاً در انتخابات شركت نخواهد كرد و اگر افرادي وقت خود را صرف شركت در انتخابات مي كنند هر سليقه اي كه داشته باشند، نظام را قبول دارند.
مهندس افشاني با تاكيد بر اين كه اولين كار ما بالا بردن ميزان مشاركت مردم استان فارس در انتخابات پيش رو است، گفت: كارنامه اصلي دست اندركاران انتخابات ميزان مشاركت مردم در انتخابات است و انتظار دارم استان فارس در اين زمينه جز پنج استان برتر كشور باشد نه اين كه از متوسط به پائين تر باشد.
استاندار فارس با اشاره به اين كه اگر مجموعه عوامل اجرايي و نظارت وظايف خود را در برگزاري انتخابات به درستي و دقيق انجام دهند، كارنامه بعد از انتخابات مشخص خواهد شد، ادامه داد: نبايد مردم را در اين زمينه محكوم كنيم و بايد با اين نگاه حركت كنيم كه استان فارس در مشاركت مردمي در سطح كشور اول باشد و اين امر مستلزم اين است كه سلايق و ديدگاه هاي مختلف، داوطلبان شناخته شده در صحنه انتخابات داشته باشند؛ در غير اين صورت موجب كاهش ميزان مشاركت مي شود.
* هرگز فكر نكنيم كه بهتر از مردم مي فهميم
مهندس افشاني با تاكيد بر اين كه هرگز فكر نكنيم كه بهتر از مردم مي فهميم، به نامه اميرالمومنين(ع) به مردم مصر در خصوص مالك اشتر اشاره كرد و اظهار داشت: در اين نامه امام علي(ع) پس از معرفي مالك با صفات فوق العاده كه در روز خطر پشت به دشمن نمي كند در شب خطر نمي خوابد؛ من به او نيازمند بودم اما او را براي شما فرستادم؛ او شمشيري از شمشيرهاي خداست، از مردم بدوي و صحرا نشين در 14 قرن گذشته مي خواهد در صورتي حرف مالك را گوش كنند و امر او را اطاعت كنند كه دستورات او مطابق حق باشد و اين موضوع براي ما درس بزرگي است.
وي با بيان اينكه بايد مردم را باور كنيم و نگران نباشيم، گفت: يك مورد پيدا نمي شود كه مردم قدرت انتخاب داشته باشند و آدم فاسد و فاسق انتخاب كرده باشند.
استاندار ادامه داد: انقلاب اسلامي نيز به قدري مستحكم و قدرتمند است كه با وجود چند نفر غيرهمسو دچار مشكل نخواهد شد.
وي با اشاره به اين كه همين مردم انقلاب كرده و جنگ را اداره كردند، اظهار داشت: مجلس در دوره اول انتخابات مجلس شوراي اسلامي با وجود شركت همه گروه هاي سياسي، تشكيل شد و بسياري از علماي تراز اول و سياست مداران برجسته، توسط مردم انتخاب شدند.
مهندس افشاني با اشاره به اين كه توسعه فرايندي مستمر، تاريخي و تدريجي با قانونمندي خاص خود است، تصريح كرد: اولين قانون توسعه، به نظر صاحبنظران علم توسعه، قدرت انتخاب مردم است؛ زيرا مبناي توسعه، مشاركت مردم به شمار ميرود و كشورها به هر ميزان توسعه يافته تر هستند، قدرت انتخاب مردم بالاتر است و تجربه بشري اين را مي گويد.
وي با بيان اين كه قدرت انتخاب و آزادي عمل مردم در حوزه تعريف شده نظام مقدس جمهوري اسلامي، موجب جلب سرمايه گذاري آنان مي شود، ادامه داد: افراد زماني هزينه مي كنند و حاضر به فدا كردن جان خود براي كشورشان هستند كه احساس كنند در سرنوشت خود و كشور مشاركت دارند و اگر نگران توسعه كشوريم بايد قدرت انتخاب مردم را بالا ببريم.
* نيازمند پر كردن شكاف هاي پس از سال 88در جامعه هستيم
استاندار فارس همچنين گفت: ما به شدت نيازمنديم تا شكاف هايي را كه بعد از سال 88 در جامعه ايجاد شده است كم كنيم و حذف بكنيم؛ زيرا اگر همه ما با هم تلاش كنيم براي پاسخگويي به جوانان بيكار نخواهيم توانست و بايد همه توان كشور را صرف رفع مشكلات موجود كنيم.
وي گفت: نرخ بالاي بيكاري و اعتياد در جامعه را خوب مي دانيد و نبايد انتظار داشته باشيم بدون تلاش براي كم كردن اين شكاف اجتماعي موجود، بتوانيم قدم مثبتي در حوزه هاي مختلف برداريم و از عهده رفع اين مشكلات بر آئيم؛ اين را تجربه 37 ساله مديريت بعد از انقلاب اسلامي به ما مي گويد.
مهندس افشاني با بيان اين كه مقام معظم رهبري امسال را سال دولت و ملت؛ همدلي و همزباني ناميده اند، اظهار داشت: بايد به گونه اي عمل كنيم كه بعد از انتخابات اسفند94، همدلي، همزباني، اتحاد و همبستگي در كشور بالاتر از سال گذشته باشد و اگر اين گونه كرديم بزرگ ترين خدمت را به جامعه كرده ايم.
وي با اشاره به اين كه همه ما ماندلا را آدم بزرگي مي دانيم، افزود: در كشور آفريقاي جنوبي آپارتايد حاكم بود كه سياهان به زندان مي افتادند، تحقير، شكنجه و غارت مي شدند، امروز با كمال آرامش بدون هيچ مساله اي در كنار يكديگر زندگي مي كنند؛ زيرا ماندلا بعد از اين كه پس از 27 سال زندان با شكنجه هاي فراوان به قدرت رسيد به زندانبان خود مسئوليت داد و گفت: اگر او در زندان باشد من خود هنوز زنداني هستم و براي اين كه خود را آزاد كنم زندانبانم را مسئول گذاشتم و ما به عنوان جامعه اي شيعي بايد اين حداقل ها را رعايت كنيم و اين اختلافات را تا آنجا كه ممكن است از بين ببريم.
وي با اشاره به اين كه رمز ماندگاري و پايداري نظام و كشور همراهي، همدلي و همبستگي است، افزود: مهم تر از آن، كشور نيازمند حاكميت قانون است و همه ما بايد به حاكميت قانون، گردن بگذاريم.

* نبايد كسي كه برادر دو شهيد است براي عضويت در هيات اجرايي تائيد نشود
مهندس افشاني با طرح اين پرسش كه مي شود كسي تحت تعقيب نباشد، هيچ محروميت اجتماعي نداشته و حق فعاليت داشته باشد ولي ما او را محروم كنيم؟ تصريح كرد: به اين صورت همدلي برقرار نمي شود.
وي افزود: اگر كسي در سال 88 مسئول ستاد انتخابات يك كانديدا بوده است، نبايد دليلي براي رد صلاحيت او باشد؛ زيرا قرار بوده است آن كانديدا رئيس جمهور شود و مبناي ما بايد تاريخي باشد كه مقام معظم رهبري اعلام كردند كه ماجرا تمام شود و اگر مستندي هست كه كسي بعد از آن تاريخ تخلف كرده است قابل پذيرش هست.
استاندار فارس گفت: گاهي سختگيري هايي كه مي شود به گونه اي است كه كسي برادر دو شهيد است اما براي عضويت هيأت اجرايي انتخابات خبرگان تائيد نمي شود و ما چه كسي مانند اين افراد مي توانيم پيدا كنيم.
مهندس افشاني با اشاره به وجود مراجع چهارگانه به منظور استعلام در خصوص وضعيت كانديداهاي انتخابات گفت: نبايد هر كدام از ما به تنهايي مدعي العموم، وكيل و قاضي باشيم و بايد به حكم مراجع چهارگانه گردن بگذاريم.
استاندار فارس با تاكيد بر اهميت حفظ و رعايت حقوق انسان ها در اسلام و تقدم آن بر حق خداوند، گفت: ايجاد همدلي و همبستگي مستلزم رعايت حقوق افراد است.
5054