ريشه كني اعتياد در جامعه  مشاركت اجتماعي مردم و همراهي خيران را مي طلبد

قزوين- ايرنا- استاندار قزوين از اعتياد به عنوان يكي از مهمترين آسيب‌هاي اجتماعي و بسترساز ساير آسيب‌ها نام برد و گفت: ريشه كني اعتياد در جامعه مشاركت اجتماعي مردم و همراهي خيران را مي طلبد .

به گزارش ايرنا،فريدون همتي روز شنبه در همايش خيرين كه در راستاي صيانت اجتماعي از آسيب ديدگان اعتياد در سالن اجتماعات استانداري قزوين برگزار شد، افزود: مبارزه جدي با پديده شوم اعتياد نيازمند حساسيت و همراهي آحاد مردم است و تا زماني كه مردم اين پديده را معضل اجتماعي تلقي نكنند، تلاش مسوولان به نتيجه مطلوب نمي رسد.
وي اظهار داشت: براساس تحليلي كه در امر پيشگيري و مبارزه با مواد مخدر توسط دولت تدبير و اميد در كشور انجام شد مشاهده شده كه با توجه به فعاليت زياد دستگاه هاي دولتي ولي تاكنون نتايج موثري از اين تلاش ها حاصل نشده است به بخاطر همين امر تصميم بر اين شد كه براي اثرگذاري بيشتر فعاليت ها ،امر مبارزه و پيشگيري اجتماعي و مردمي شود.
همتي با بيان اينكه سرمايه اجتماعي يك جامعه ، ضامن سلامت جسمي و رواني شهروندان است ، ادامه داد:اگر امر پيشگيري و مبارزه با مواد مخدر مردمي شود نتيجه بهتري حاصل خواهد شد و در عين حال نيز دستگاه هاي اجرايي ماموريت ها و وظايف ديگرخود را انجام خواهند داد.
وي بر جلب مشاركت مردم و خيران در مبارزه با مواد مخدر و حمايت از خانواده‌هاي معتادان تاكيد كرد و افزود: براي موفقيت در پيشگيري و مهار اعتياد بايد با فرهنگ سازي، اعتماد اجتماعي را تقويت كنيم .
استاندار قزوين تصريح كرد :اگر اطلاع رساني و تقويت امور فرهنگي صورت نگيرد و مردم و خانواده ها را نسبت به خطر شيوع مواد مخدر در جامعه آگاه نسازيم متاسفانه گسترش بيشتري در جامعه خواهد يافت و ضروري است كه گرو ههاي اثر گذار را نسبت به اين معضل آگاه سازيم تا ما را در اين مسير ياري دهند.
وي از اعتياد، به عنوان يك بيماري ياد كرد و گفت: پيشگيري از آن، مهمتر از درمان است چون از عوارض اجتماعي، اقتصادي، جسمي و رواني آن براي افراد و خانواده ها جلوگيري مي كند، ضمن آنكه جامعه متحمل هزينه هاي درمان و بازتواني اين افراد نمي شود.
همتي افزود: استان قزوين در حال حاضر داراي يكهزار نفر معتاد متهاجر است كه بيشتر معضلات اجتماعي نيز از سوي اين افراد صورت مي گيرد و براي هدايت اين افراد به كمپ ها و ترك اعتياد آنها و بعد از آن حمايت هاي بعدي بايد تلاش كنيم.
استاندار قزوين همچنين مشاركت خيران در پيشگيري از اعتياد و حمايت از خانواده هاي آنها را امري ضروري دانست و ياد آور شد: براي مبارزه و پيشگيري از اين معضل اجتماعي بايد همه در كنار يكديگر بسيج شويم.
6128/7389