سالانه 375 هزار تن ماهي در كشور توليد مي شود

بيرجند - ايرنا - مديركل دفتر آب شيرين سازمان شيلات ايران گفت: سالانه 375 هزار تن ماهيان گرمابي و سرد آبي در كشور توليد مي شود.

محمد افراسيابي روز شنبه در بازديد از استخر هاي دو منظوره پرورش ماهي شهرستان درميان گفت: از اين مقدار يك هزار تن در خراسان جنوبي توليد مي شود.
وي ادامه داد: محدوديت هاي آبي علت كاهش آبزي پروري در خراسان جنوبي است ولي با توجه به ظرفيت استان اين ميزان توليد مناسب است.
وي بيان كرد: پرورش آبزيان در دهه اخير در كشور رشد چشمگيري داشت و علي رغم كاهش منابع آبي، رشد توليد آبزيان در خراسان جنوبي نيز قابل توجه است.
وي افزود: با تعامل همكاران جهاد كشاورزي خراسان جنوبي تلاش خواهيم كرد علي رغم محدوديت هاي آبي استان زمينه را براي بهره وري آب و استفاده دو منظوره از آب، پرورش آبزيان را توسعه دهيم .
وي به كشاورزان توصيه كرد كه براي اقتصادي كردن كشاورزي بدون هدر رفت آب پرورش آبزيان را در كنار كشاورزي راه اندازي كنند.
افراسيابي با اشاره به حمايت هاي وزارت جهاد كشاورزي از پرورش دهندگان آبزيان گفت: مانند ساير بخش هاي كشاورزي پرورش دهندگان مي توانند از تسهيلات صندوق توسعه ملي استفاده كنند.
مديركل دفتر آب شيرين سازمان شيلات با بيان اينكه 65 درصد تخم چشم‌ زده ماهيان سردابي از خارج تامين مي‌شود، گفت: با برنامه‌ ريزي‌هاي انجام ‌شده براي فعال كردن مراكز تكثير ماهيان سردابي و انتقال دانش و فناوري به كشور به مولد سازي ماهيان سردابي، انتظار مي رود نياز كشور را در اين زمينه تامين كنيم.
2047/7556