بازديد نماينده يونيدو از كارگاه هاي صنايع دستي استان كرمانشاه

كرمانشاه - ايرنا - نماينده سازمان جهاني يونيدو در ادامه سفر خود به ايران از تعدادي از كارگاه هاي صنايع دستي استان كرمانشاه ديدن كرد.

به گزارش ايرنا روابط عمومي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان كرمانشاه روز شنبه گزارش داد: جوليو ويناچا مشاور سازمان جهاني يونيدو روز جمعه از كارگاه هاي صنايع دستي هرسين و كرمانشاه بازديد كرد و از نزديك با روند توليد و كيفيت صنايع دستي استان آشنا شد.
بازديد از كارگاه گليم ناصري در شهر هرسين، كارگاه آهنگري سنتي ماهيدشت و كارگاه هاي توليد صنايع دستي در خانه هنرمندان صنايع دستي استان و نشست با مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كرمانشاه از جمله برنامه هاي نماينده سازمان جهاني يونيدو در استان بود.
سازمان جهاني يونيدو استان هاي كرمانشاه، كردستان، خوزستان، سمنان و گلستان را به عنوان پايلوت براي توسعه صنايع دستي و اشتغال زايي مورد بررسي قرار مي دهد و با بررسي نقاط ضعف و قوت توليدات صنايع دستي در اين استان ها امكان سنجي لازم براي توسعه اين صنايع را براي عرضه در معيارهاي جهاني را به عمل مي آورد.
8066