سالانه 60 هزار تن ماهيان گرمابي به خارج از كشور صادر مي شود

بيرجند - ايرنا - مديركل دفتر آبزيان آب شيرين سازمان شيلات ايران گفت: سالانه 60 هزار تن ماهيان گرمابي به خارج از كشور صادر مي شود.

محمد افراسيابي روز شنبه در حاشيه بازديد از استخرهاي پرورش ماهي شهرستان « درميان» از توابع خراسان جنوبي در گفت و گو با خبرنگار ايرنا، افزود: بيشتر توليد ماهي به عراق صادر مي شود.
وي اضافه كرد: سالانه 140 هزار تن ماهيان سرد آبي نيز در ايران برداشت مي شود كه در بازار داخلي به مصرف مي رسد، در تلاش هستيم با افزايش ميزان توليد اين نوع ماهيان زمينه صادرات آن را به كشور هاي همسايه و روسيه فراهم كنيم.
وي بيان كرد: در سال هاي 92 و 93 به دليل شيوع نوعي بيماري خسارت زيادي به پرورش دهندگان ماهي در كشور وارد شد.
مديركل دفتر آبزيان آب شيرين سازمان شيلات ادامه داد: بخشي از خسارت پرداخت شد و پرداخت بخش ديگري در دستور كار قرار دارد.
وي از توليد كنندگان آبزيان در كشور خواست نسبت به بيمه استخرهاي پرورش ماهي خود اقدام كنند تا در صورت ضرر و زيان، شركت هاي بيمه خسارت وارده را پرداخت كند.
وي با اشاره به اينكه در سال جاري به بخش توليد آبزيان زياني وارد نشده است، بيان كرد: بر اساس برنامه‌ پنجم توسعه بايد 341 هزار تن انواع ماهي پرورشي در آب‌هاي شيرين كشور توليد مي شد.
وي يكي از اقتصادي‌ترين بخش‌هاي كشاورزي را آبزي‌پروري عنوان كرد و گفت: حدود 60 درصد سود بازرگاني اين بخش نصيب توليد‌كنندگان مي شود.
وي با اشاره به اينكه بيشتر استخر‌هاي پرورش ماهي مجوز دارند،گفت: تعداد استخرهاي غيرمجاز بسيار كم است، علت اين است اين گروه از پرورش دهندگان قادر نيستند محصول خود را بدون پروانه بهداشتي و مجوز از سازمان شيلات در بازار عرضه كنند.
افراسيابي افزايش بازده توليد را از برنامه‌هاي اصلي شيلات برشمرد و ادامه داد: با تلاش مضاعف كاركنان شيلات و رشد راندمان توليد، بهره‌ وري آبزيان نيز افزايش مي‌يابد.
2047/7556