سواركار آذربايجان غربي مقام سوم جام پرش با اسب ايراني را كسب كرد

اروميه- ايرنا- سواركار آذربايجان غربي مقام سوم مسابقات جام پرش با اسب ايراني را به خود اختصاص داد.

به گزارش ايرنا و به نقل از پايگاه خبري ورزش و جوانان آذربايجان غربي، در اين مسابقات 160 سواركار در دو بخش زنان و مردان و در پنج رده سني به رقابت پرداختند.
اين رقابتها در چهار بخش اسب هاي ايراني، اسب تركمن، اسب زايچه ايراني و اسب پوني برگزار شد.
در اين مسابقه رادين شادمان سواركار آذربايجان غربي توانست در بخش اسب زايچه ايراني با اسب افق و ثبت زمان 72/17 ثانيه عنوان سوم را از آن خود كند.
اين مسابقات به ميزباني تهران و در باشگاه آزمون برگزار شد.
7126/1905