تشكيل دبيرخانه دائمي ستاد هفته پژوهش در دانشگاه رازي

كرمانشاه - ايرنا - دبير جشنواره تجليل از برگزيدگان پژوهش و فناوري استان كرمانشاه از تشكيل دبيرخانه دائمي ستاد هفته پژوهش در دانشگاه رازي خبر داد.

به گزارش خبرنگار ايرنا ناهيد شاه آبادي روز شنبه در آيين تحليل از پژوهشگران و فناوران برتر استان كه در آمفي تئاتر شهيد عليمحمدي دانشگاه رازي كرمانشاه برگزار شد اظهار كرد: اين ستاد با چهار كميته و با حمايت استانداري تشكيل شده است.
وي افزود: دبير كميته علمي، دبير نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش و فناوري و فن بازار، دبير كميته اجرايي و مسئول دبيرخانه، دبير جشنواره ايده هاي برتر، دبير كميته تبليغات و اطلاع رساني، دبير جشنواره برگزيدگان پژوهش و فناوري و منتخب استان و دبير جشنواره دانش آموزي استان ها از اعضاي ستاد استاني هفته ملي پژوهش هستند.
به گفته شاه آبادي، هفته ملي پژوهش و فناوري فرصتي براي ترويج فرهنگ پژوهش و فناوري در سطح كشور است و موجب ارتقا شان و جايگاه پژوهش و فناوري و فعالان اين حوزه مي شود.
وي به پاره اي از وظايف ستاد ملي هفته پژوهش پرداخت و گفت: تصويب سياست ها، جهت گيري هاي اصلي و تعيين راهبردها، هماهنگي و تصويب برنامه هاي هفته ملي پژوهش، بررسي برنامه ها و پيشنهادهاي ارائه شده از سوي كميته ها و بررسي و تصويب آيين نامه ها از جمله اين وظايف است.
اين دانشيار دانشگاه رازي كرمانشاه در خصوص برنامه هاي استاني هفته پژوهش و فناوري تصريح كرد: برگزاري نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش و فناوري و رونمايي از دستاوردهاي جديد در استان، برپايي جشنواره تجليل از برگزيدگان پژوهش و فناوري استان و برگزاري جشنواره ايده هاي برتر و حمايت از بازار ايده ها از جمله اين برنامه هاست.
شاه آبادي تجليل از برگزيدگان پژوهش و فناوري كرمانشاه؛ تجليل از برگزيدگان پژوهش و فناوري دانش آموزي در سطح استان، تبليغات هدفمند رسانه اي، فن بازار و جشنواره دانش آموزي را به عنوان ديگر برنامه ها عنوان كرد.
در پايان اين مراسم از 46 پژوهشگر و پنج فناور برتر استان كرمانشاه تقدير شد.
7460/8066