118 حلقه چاه غيرمجاز در تكاب شناسايي شد

مهاباد- ايرنا- رئيس اداره امور آب شهرستان تكاب گفت: از ابتداي سال گذشته تاكنون 118 حلقه چاه آب غيرمجاز در اين شهرستان شناسايي شده است.

به گزارش خبرنگار ايرنا، صمد طهماسبي روز شنبه در نشست شوراي حفاظت از منابع آب شهرستان تكاب افزود: از اين تعداد چاه غيرمجاز 60 حلقه چاه در قالب قانون تعيين تكليف چاه هاي فاقد پروانه در حال بررسي و طي مراحل قانوني احذ مجوز است.
وي اضافه كرد: سال گذشته نيز بيش از 90 حلقه چاه غيرمجاز در اين شهرستان شناسايي شده بود كه از اين تعداد 15 حلقه با حكم دستگاه قضايي مسدود شد.
وي با اعلام اينكه هم اكنون 367 حلقه چاه آب مجاز و داراي پروانه در تكاب وجود دارد، افزود: سالانه از اين تعداد چاه آب داراي پروانه بهره برداري اين شهرستان بيش از 10 ميليون مترمكعب آب براي مصارف كشاورزي و صنعتي برداشت مي شود.
طهماسبي با اشاره به افزايش حفر چاه هاي غيرمجاز و برداشت غيراصولي آب در اين شهرستان اضافه كرد: حفر چاه هاي غيرمجاز موجب تسريع در روند كم آبي و خالي شدن سفره هاي زيرزميني مي شود.
وي در خصوص برخورد با صاحبان چاه هاي غيرمجاز نيز گفت: اكيپ هاي گشت و بازرسي اداره امور آب شهرستان تكاب به صورت دائمي در روستاها به شناسايي چاه هاي غيرمجاز پرداخته و با متخلفان به صورت قانوني برخورد مي كنند.
رئيس اداره امور آب تكاب از دهياران و اعضاي شوراهاي اسلامي روستاهاي تكاب خواست در شناسايي چاه هاي غيرمجاز و برخورد با برداشت هاي غيرقانوني با اين اكيپ ها همكاري كنند.
مدير جهاد كشاورزي تكاب نيز در اين نشست گفت: هم اكنون تنها هشت درصد از اراضي كشاورزي تكاب به صورت آبي كشت مي شود.
محسن طاهري سطح زير كشت اراضي زراعي تكاب را 30 هزار هكتار اعلام كرد و افزود: ميزان بهره وري آب در تكاب ناچيز بوده و هم اكنون ميزان برداشت شهرستان تكاب از منابع آب نسبت به ساير شهرهاي استان آذربايجان غربي در حد بسيار پاييني قرار دارد.
وي اضافه كرد: توسعه سطح مكانيزاسيون كشاورزي و بهره برداري اصولي از منابع آب و آبي كردن اراضي زراعي نقش مهمي در حفاظت از منابع آب تكاب دارد.
وي اظهار كرد: انتقال آب با لوله به اراضي زراعي مي تواند راهكار موثري جهت جلوگيري از برداشت غيرمجاز و غيراصولي از منابع آب در اين شهرستان باشد.
شهرستان تكاب با 78 هزار نفر جمعيت در جنوب آذربايجان غربي واقع شده است.
7514/3020/6185/1905