تكميل پروژه باغ موزه دفاع مقدس لرستان نيازمند رديف مستقل بودجه اي است

خرم آباد-ايرنا-استاندار لرستان گفت: تكميل پروژه باغ موزه دفاع مقدس اين استان نيازمند رديف مستقل بودجه اي است.

هوشنگ بازوند شامگاه شنبه در جلسه شوراي هماهنگي بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس لرستان در رابطه با وضعيت باغ موزه دفاع مقدس لرستان افزود: اين پروژه نياز به اعتبار بيشتري دارد و اگر يك رديف مستقل بودجه براي اين پروژه تعريف شود مي‌توان روند اجراي آن را تسريع بخشيد.
وي اظهار داشت : براي تسريع در تكميل اين پروژه در دو بحث كارهاي نرم افزاري و فرهنگي و كارهاي سخت افزاري و عمراني بايد اقداماتي صورت بگيرد.
وي با اشاره به اينكه علاوه بر اين شورايي نيز از طرف رييس ستاد كل نيروهاي مسلح براي پي گيري اين پروژه ها تعريف و ابلاغ شده است ،اظهار داشت :7 كميته تخصصي در اين راستا مشخص شده كه اين كميته ها بايد با شرح وظايف ابلاغ شده برنامه هاي آينده و وظايف مربوط به دفاع مقدس و باغ موزه دفاع مقدس لرستان را پيگيري نمايند.
بازوند افزود : با توجه به اينكه اين پروژه نيمه تمام است و زمان زيادي از شروع پروژه گذشته در حال حاضر اعتبار ملي براي احداث باغ موزه دفاع مقدس لرستان اختصاص پيدا نكرده و اعتبارات اين پروژه به طور عمده استاني است.
استاندار لرستان با يادآوري اينكه تكميل پروژه باغ موزه دفاع مقدس لرستان نيازمند اعتبارات زيادي است يادآور شد: در واقع شرح وظايف جديدي نياز است و به نوعي مشاركت همگاني دستگاههاي اجرايي براي تكميل اين پروژه نياز است.
بازوند با بيان اينكه بايد تكميل باغ موزه دفاع مقدس لرستان فازبندي و اولويت بندي شود،تصريح كرد:در صورت مشاركت همه دستگاههاي اجرايي اين پروژه در يك برنامه دو ساله به اتمام خواهد رسيد .
وي افزود: اين پروژه يك ظرفيت بزرگ و يك يادگار از دفاع مقدس است و يك كار ارزشي براي نسل آينده به شمار مي‌رود و همه دستگاه‌ها بايد در آن مشاركت كنند.
7267/6060