كارتن خواب های تربت حیدریه سامان می گیرند

تربت حیدریه- ایرنا- با برگزاری نخستین نشست ستاد ساماندهی كارتن خواب ها در تربت حیدریه، امیدها برای سامان گرفتن این قشر قوت گرفت.

به گزارش ایرنا، كارشناس حقوقی فرمانداری تربت حیدریه روز شنبه در این نشست فضای موجود برای تشكیل این ستاد و ساماندهی كارتن خوابها را مثبت ارزیابی كرد.
احمد محمدی افزود: افراد نیكوكاری نیز برای تامین مالی بخشی از هزینه های اجرای این طرح اعلام آمادگی كرده اند كه در جای خود از مساعدت آنها كمك گرفته خواهد شد.
معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری تربت حیدریه نیز در این نشست از آمادگی شهرداری برای تقبل بخشی از هزینه های این طرح را در كنار سایر دستگاه های متولی خبر داد و گفت: البته ما چون از نظر قانونی وظیفه تعریف شده ای در این حوزه نداریم مسئولیتی را نمی پذیریم.
رضا حسن زاده افزود: این بدان خاطر است كه چون در قانون وظیفه ای برای ما تعیین نشده چنانچه در خصوص این افراد مشكلی به وجود بیاید، نمی توانیم پاسخگو باشیم.
رییس اداره بهزیستی تربت حیدریه نیز گفت: موضوع ساماندهی كارتن خواب ها وظیفه یك دستگاه خاص نیست و همه وظیفه دارند در این خصوص اقدام كنند.
داریوش وكیلی افزود: ما نیز به لحاظ وظیفه ذاتی باید این افراد را بعد از شناسایی و تفكیك جنسیت و نوع آسیبی كه گرفتار آن هستند اعم از اعتیاد، ازكارافتادگی و یا خیابانی بودن، در مراكز ویژه متعلق به بهزیستی ساماندهی كنیم.
وی گفت: آنچه مسلم است آن است كه در شرایط كنونی باید ستادی رسمی و قانونمند كه وظیفه هر دستگاه در آن مشخص و تعریف شده باشد، تشكیل شود.
وكیلی افزود: از سوی دیگر این ستاد با توجه به فرارسیدن فصل سرما، باید هرچه سریعتر تشكیل و نسبت به شناسایی افراد كارتن خواب اقدام كند.
بنا بر آمار غیررسمی تاكنون 50 كارتن خواب در تربت حیدریه شناسایی شده اند كه عمدتا در محله كوی بازرگان روزگار می گذرانند.
مركز شهرستان 250 هزار نفری تربت حیدریه در 150 كیلومتری جنوب غربی مشهد واقع است.
5132/6121