حضور حداكثري مردم در انتخابات مشت محكمي بر دهان دشمنان است

تبريز - ايرنا- قائم مقام دبيركل حزب اعتماد ملي گفت: حضور حداكثري مردم در پاي صندوق هاي راي مشت محكمي بر دهان دشمنان خارجي و داخلي است.

به گزارش ايرنا، حجت الاسلام رسول منتجب نيا روزشنبه در جمع دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي تبريز افزود: هر كس كه پاي صندوق هاي راي بيايد، تجديد بيعت با نظام، امام و رهبر كرده است.
وي اضافه كرد: ما دو انتخابات حساس در پيشرو داريم كه هر دو تعيين كننده و سرنوشت ساز بوده و هر دو براي تثبيت و تقويت نظام جمهوري اسلامي موثر است.
وي ادامه داد: نقش خبرگان در تداوم انقلاب و ثبات جمهوري اسلامي نقش بي بديلي است و هرچه انسان هاي وارسته، دانشمند و آزاده و انقلابي در آن بيشتر باشد، نظام ما بيشتر تضمين و خطرها دفع مي شود.
حجت الاسلام منتجب نيا، با بيان اينكه مجلس شوراي اسلامي به فرموده امام بزرگوار در راس همه امور است، اظهار كرد: بايد نمايندگان شايسته، دانشمند، مستقل، پاكدست و پاكدامن در مجلس حضور يابند و اگر خداي ناخواسته نمايندگاني وارد شوند كه داراي سوابق نامناسب يا شخصيتي در شان مجلس نداشته باشند اين مجلس نمي تواند در راس قدرت و قوانين قرارگيرد.
6120/ 1495 /1596