فرهنگسازي ضروري ترين نياز حمل و نقل در شهرها است

بندرعباس- ايرنا- استاندار هرمزگان با تاكيد بر اينكه بايد ترافيك را به عنوان يك فرهنگ بپذيريم، گفت: فرهنگسازي در اين حوزه ضروري ترين نياز حمل و نقل در شهرها است.

به گزارش خبرنگار ايرنا، جاسم جادري روز شنبه در مراسم تقدير از فعالان عرصه حمل و نقل كه در سالن فردوسي شهرداري بندرعباس برگزار شد، اظهار داشت: افزايش توان آموزشي در حوزه ترافيكي ضرورت دارد و خردسالي بهترين زمان ممكن براي شكل ‌دهي به شخصيت و فرهنگ آينده‌ سازان جامعه است.
جادري با تاكيد بر حذف باورهاي غلط ترافيكي، تصريح كرد: نقض قوانين راهنمايي و رانندگي، نبود فرهنگ صحيح رفتاري در عابران پياده و نپذيرفتن رفتارهاي ترافيكي پيامدهاي وخيمي در بحث حمل و نقل و ترافيك شهري به وجود آورده است.
استاندار هرمزگان با بيان اينكه مبحث حمل و نقل و ترافيك از مهمترين مسائل مديريت شهري است، گفت: با توجه به اهميت اين مساله بايد به موضوع حمل و نقل دورن ‌شهري و ترافيك نگاهي ويژه شود.
جادري در بخش ديگري از صحبتهاي خود با اشاره به اينكه شهرداري بندرعباس به دور از سياسي‌كاري مشغول خدمات‌ رساني هرچه بهتر به شهروندان است، گفت: مردم نيز همين توقع را دارند و از كساني كه مسئوليت اجرايي پذيرفته ‌اند، انتظار دارند به اجرائيات پرداخته و مسائل سياسي را به اهل آن واگذار كنند.ك/3
7198/ 6048