مجموع اعتبارات امسال آذربايجان غربي پنج هزار و 500ميليارد ريال است

اروميه -ايرنا - رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي آذربايجان غربي اعلام كرد: مجموع اعتبارات امسال استان با احتساب اعتبارات ملي، ملي استاني شده، استاني و دو درصد نفت و گاز نزديك به پنج هزار و 500 ميليارد ريال است.

ناصر حضرتي روز شنبه در حاشيه بازديد از برخي طرحهاي نيمه تمام عمراني شهرستان سلماس به خبرنگار ايرنا گفت: اين اعتبارات براي تكميل و احداث دو هزار و 200 طرح عمراني هزينه مي شود.
وي با اعلام اينكه مراحل مربوط به مبادله موافقت نامه ها در اين طرحها صورت گرفته است، افزود: با تخصيص اعتبار مناسب تا پايان سال، شاهد رونق فضاي عمران و آباداني آذربايجان غربي خواهيم بود.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي آذربايجان غربي همچنين بيان كرد: ميزان درآمد سالانه استان در حدود هفت هزار و 750 ميليارد ريال است كه به صورت تقريبي به همين ميزان نيز بودجه عمراني استاني وجود دارد كه در صورت مديريت هزينه و درآمد استاني مي توان اين بخش را مديريت كرد.
حضرتي اظهار كرد: نكته مهم در اين بخش، اعتبارات هزينه اي استاني است كه به صورت ملي تامين مي شود و نمي توان با درآمدهاي استاني در اين راستا اقدامي انجام داد.
وي اضافه كرد: آذربايجان غربي هم اكنون در بخش هاي مختلف شاخص هاي توسعه اي، در رده پاييني قرار دارد و بايد از اعتبارات كشوري به صورت تبعيض مثبت استفاده كند.
حضرتي با اشاره به كاهش اعتبارات تخصيصي به استان در دولت گذشته به 30 درصد و حتي كمتر از آن ادامه داد: در سال گذشته با تمهيدات انديشيده شده براي نخستين بار در 20 سال گذشته، ميزان اعتبار تخصيصي به حدود 75 درصد رسيد كه نقطه قوتي براي اجراي طرح هاي عمراني به شمار مي رفت.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان در جريان سفر به شهرستان سلماس از چند طرح عمراني نيمه تمام از جمله بيمارستان 300 تختخوابي، سد ديرعلي، ورزشگاه پنج هزار نفري و نيز ساختمان جديد ندامتگاه بازديد و براي تكميل اين طرحها با همكاري مسئولان ستادي استان و شهرستان قول مساعد داد.
شهرستان سلماس با داشتن 200 هزار نفر جمعيت يكي از شهرهاي شمالي آذربايجان غربي است.
7127/1905