نفرات برتر فوتبال روي ميز جانبازان صنايع نفت ايران شناخته شدند

شيراز- ايرنا- مسابقات فوتبال روي ميز جانبازان خطوط لوله ومخابرات نفت ايران در شيراز برگزارشد و نفرات برتر آن معرفي شدند.

به گزارش ايرنا در اين مسابقات كه عصرشنبه با حضور ورزشكاران جانباز مناطق نفتي كشور برگزار شد در بخش انفرادي حمدالله پيامي از منطقه ستاد مركزي مقام اول را كسب كرد، عرب نيا از تهران و محمد عباچي از زنجان به ترتيب دوم و سوم و شدند.
دربخش دونفره (دوبل) اين رقابت ها، تيم ستاد مركزي با تركيب حمدالله پيامي و علي رضايي به مدال طلا دست يافتند، محمد عباچي و بهرام بهاروند از زنجان نشان نقره گرفتند و تهران الف هم باتركيب اكبرعرب نيا و سيد محمد هاشمي نيا مدال برنز از آن خود كردند.
دراين مسابقات كه زير نظر كميته فوتبال روميز شيراز برگزار شد، 20 ورزشكار جانباز شركت داشتند.ك/2
7368 /6118