160مقاله علمي و پژوهشي دانشگاه دامغان در نشريات بين المللي چاپ شد

سمنان - ايرنا - معاون پژوهشي و فناوري دانشگاه دامغان گفت : امسال 160 مقاله علمي و پژوهشي در نشريات بين المللي و 200 مقاله در رشته هاي مختلف علوم پايه در كنفرانس هاي ملي و بين المللي از سوي پژوهشگران اين دانشگاه چاپ و ارايه شد.

محمدتقي قربانيان روز شنبه در گفت و گو با ايرنا افزود : علاوه بر اين تا پايان سال جاري پنج عنوان كتاب در رشته هاي علوم پايه توسط پژو هشگران دانشگاه دامغان تاليف وبه چاپ خواهد رسيد.
وي اعتبارات سال جاري حوزه پژوهش و فناوري اين دانشگاه 15 ميليارد ريال اعلام كرد و گفت : اين ميزان اعتبار صرف اجراي پروژه پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي، طرح هاي پژو هشي ، خريد تجهيزات آزمايشگاهي و تجهيزلات پيشرفته تحقيقاتي مي شود.
وي به تاسيس چهار شركت دانش بنيان در دانشگاه دامغان اشاره و اضافه كرد: اين شركت هاي در حال تاسيس با هدف تجاري سازي طرح هاي پژوهشي و تحقيقاتي ايجاد و راه اندازي خواهد شد.
قربانيان يادآور شد : در هفته پژوهش امسال از 9 پژوهشگر و محقق برتر دانشگاه دامغان تجليل شدند.
در دانشگاه دامغان در حال حاضر داراي ۹ دانشكده، ۱۱۷ عضو هيئت علمي شاغل و بورسيه و بيش از سه هزار و 500دانشجو در چهار مقطع كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري و ۵۸ رشته و گرايش بر آن است .
6026/