38 نفر در آذربايجان غربي براي انتخابات مجلس ثبت نام كردند

اروميه- ايرنا- دبير ستاد انتخابات استان و مديركل سياسي و انتخابات استانداري آذربايجان غربي اعلام كرد: در نخستين روز از ثبت نام 38 نفر از داوطلبان براي حضور در رقابت سياسي دهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي در اين استان ثبت نام كردند.

علي مصطفوي روز شنبه به خبرنگار ايرنا گفت: امروز اين داوطلبان با حضور در 9 فرمانداري مركز و حوزه اصلي استان آذربايجان غربي نسبت به ثبت نام اقدام كردند.
وي افزود: بيشترين تعداد افراد ثبت نام كننده در نخستين روز با هشت نفر مربوط به حوزه انتخابيه ماكو، چالدران، شوط و پلدشت بود و از حوزه انتخابيه مياندوآب، شاهين دژ و تكاب نيز كسي ثبت نام نكرد.
وي همچنين اعلام كرد: براي حضور در رقابت پنجمين دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبري از اين استان نيز چهار نفر در دو روز نخست ثبت نام كرده اند و امروز فردي ثبت نام نكرده است.
به گزارش ايرنا، در انتخابات هفتم اسفندماه از استان آذربايجان غربي 12 نماينده براي دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي و سه نماينده براي پنجمين دوره مجلس خبرگان رهبري و يك نماينده نيز به عنوان منتخب اقليت هاي ديني براي مجلس دهم انتخاب خواهند شد.
شهرستان هاي اروميه، خوي، سلماس، ماكو، نقده، پيرانشهر، مهاباد، بوكان و مياندوآب 9 مركز حوزه اصلي و شهرستان هاي شوط، پلدشت، چالدران، چايپاره، اشنويه، سردشت، شاهين دژ و تكاب هشت مركز و حوزه فرعي انتخابات در آذربايجان غربي اعلام شده است.
دهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي و پنجمين دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبري هفتم اسفندماه به صورت همزمان و توام در سراسر كشور برگزار مي شود.
ثبت نام انتخابات مجلس خبرگان رهبري از سه روز قبل آغاز شده و ثبت نام انتخابات مجلس شوراي اسلامي نيز صبح امروز آغاز شده است.

*****
شرايط و مدارك مورد نياز براي ثبت نام انتخابات مجلس خبرگان رهبري:
داوطلبان نمايندگي مجلس خبرگان رهبري شخصاً يا به وسيله نماينده خود كه كتباً معرفي شده باشد، مي توانند تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه - دوم دي ماه 94 - به مدت هفت روز در ساعات اداري به فرمانداري مركز حوزه انتخابيه يا وزارت كشور مراجعه كنند.
خبرگان منتخب مردم بر اساس ماده 3 قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبري بايد هنگام ثبت نام واجد شرايط زير باشند:
الف – اشتهار به ديانت و وثوق و شايستگي اخلاقي
ب – اجتهاد در حدي كه قدرت استنباط بعضي مسائل فقهي را داشته باشد و بتواند وليّ فقيه واجد شرايط رهبري را تشخيص دهد
ج – بينش سياسي و اجتماعي و آشنايي با مسائل روز
د – معتقد بودن به نظام جمهوري اسلامي ايران
ﻫ - نداشتن سوابق سوء سياسي و اجتماعي
همچنين بر اساس تبصره 1 آن مرجع تشخيص دارا بودن شرايط فوق، فقهاي شوراي نگهبان قانون اساسي هستند.
در تبصره 2 نيز تاكيد شده است: افرادي كه رهبر معظم انقلاب – صريحاً و يا ضمناً – اجتهاد آنان را تأييد كرده باشد، از نظر علمي نياز به تشخيص فقهاي شوراي نگهبان نخواهند داشت.
بر طبق تبصره 3، ضرورت ندارد كه نمايندگان، ساكن يا متولد حوزه انتخابيه خود باشند.
اين داوطلبان يا نمايندگان خود با معرفي نامه، ضمن تكميل پرسشنامه اعلام داوطلبي در هنگام ثبت نام بايد اصل شناسنامه عكس دار، چهارنسخه از تصوير تمامي صفحات شناسنامه و 12 قطعه عكس 4×6 را ارائه دهند.
براساس جدول زمان بندي و طبق ماده 23 آئين نامه اجرايي انتخابات مجلس خبرگان رهبري، زمان تبليغات داوطلبان نمايندگي اين مجلس از 22 بهمن تا 5 اسفند به مدت 14 روز تعيين شده است.
انتخابات پنجمين دوره مجلس خبرگان رهبري همزمان با انتخابات دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در هفتم اسفندماه سال جاري برگزار مي شود.

*****
همچنين از امروز شنبه 28 آذرماه نام نويسي از داوطلبان دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي آغاز شده و تا چهارم دي ماه ادامه خواهد داشت.
ستاد انتخابات كشور در اطلاعيه شماره 4 خود اعلام كرده است:
در اجراي ماده 45 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي و ماده 21 آئين نامه اجرايي آن، به آگاهي مي رساند، ثبت نام از داوطلبان نمايندگي دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي از روز شنبه مورخ 28/09/94 تا پايان روز جمعه مورخ 4/10/1394 جمعاً به مدت 7 روز به عمل خواهد آمد.
لذا داوطلبان مي توانند به منظور اعلام داوطلبي خود در مهلت تعيين شده با همراه داشتن مدارك ذيل به ستاد انتخابات كشور، فرمانداري هاي مراكز حوزه هاي انتخابيه، سفارتخانه ها يا كنسولگري ها يا نمايندگي هاي سياسي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور مراجعه و اقدام به تكميل فرم ثبت نام كنند.
1- اصل كارت ملي و سه نسخه تصوير آن.
2-اصل شناسنامه عكسدار و سه نسخه تصوير كليه صفحات آن .
3-عكس جديد 4 × 3 ده قطعه (ترجيحا با زمينه روشن)
4- اصل و تصوير آخرين مدرك تحصيلي و يا مدرك معادل كه معتبر باشد .
5- اصل و تصوير گواهي رسمي مبني بر قبول استعفاء و عدم اشتغال در پست و مقام و مشاغل مشمول استعفاي موضوع ماده 29 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي .
6-اصل و تصوير برگ پايان خدمت وظيفه عمومي و يا مدركي معتبر دال بر روشن بودن وضعيت مشموليت خدمت وظيفه عمومي .
به استناد ماده 28 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند :
1- اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران .
2-تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران .
3-ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه .
4-داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد يا معادل آن .
5- نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابيه .
6- سلامت جسمي در حد برخورداري از نعمت بينايي ، شنوايي و گويايي .
7- حداقل سن سي سال تمام و حداكثر هفتاد و پنج سال تمام .
تبصره 1- داوطلبان نمايندگي اقليت هاي ديني مصرح در قانون اساسي از التزام عملي به اسلام ، مذكور در بند (1) مستثني بوده و بايد در دين خود ثابت العقيده باشند .
تبصره 3 ـ هر دوره نمايندگي مجلس شوراي اسلامي معادل يك مقطع تحصيلي فقط براي شركت در انتخابات محسوب مي شود .
بر اساس قانون تفسير ماده (28) كه در تاريخ 12/5/1390 به تاييد شوراي محترم نگهبان رسيده، مدرك معادل تحصيلي در هر مقطع تحصيلي مدركي است كه واجد ارزش استخدامي باشد.
در ضمن به استناد تبصره 2 ماده 9 قانون ياد شده هيچ يك از داوطلبان نمايندگي نمي توانند در بيش از يك حوزه انتخابيه خود را نامزد نمايند.در غير اينصورت نامزدي آنان كلاً باطل و از شركت در انتخابات آن دوره مجلس محروم مي شوند.
همچنين به استناد ماده 46 قانون مذكور هر يك از داوطلبان نمايندگي مجلس مي توانند شخصاً و به صورت كتبي انصراف خود را به فرمانداري مركز حوزه انتخابيه و يا وزارت كشور اعلام نمايند و عدول از انصراف نيز پذيرفته نمي شود.
انتخابات دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در سراسر كشور با موافقت شوراي محترم نگهبان در تاريخ 7 اسفند 94 برگزار مي شود، و زمان ثبت نام از داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي از تاريخ 28 آذرماه 94 به مدت يك هفته تعيين گرديده است.
به موازات ثبت نام از داوطلبين، هيأتهاي اجرايي در شهرستانها شكل گرفته و بررسي سوابق داوطلبان در مراجع چهارگانه ظرف مدت 5 روز از هر استعلام صورت مي گيرد.
زمان اعلام اسمي كانديداهاي تائيد صلاحيت شده:
پس از طي مراحل قانوني در تاريخ 27 بهمن ماه اسامي قطعي نامزدهاي تأييد شده انتخابات دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي توسط وزارت كشور به مراكز حوزه هاي انتخابيه اعلام خواهد شد و يك روز بعد اين اسامي توسط فرمانداران حوزه هاي انتخابيه در اختيار عموم قرار خواهد گرفت.
زمان آغاز تبليغات:
زمان قانوني تبليغات انتخاباتي نامزدها و طرفداران آنها را از تاريخ 29 بهمن آغاز تا 5 اسفند ادامه خواهد داشت و روز 6 اسفند هر گونه فعاليت تبليغاتي براي نامزدها و طرفدارانشان ممنوع خواهد بود. 24 ساعت پس از پايان مهلت قانوني تبليغات يعني 7 اسفند انتخابات برگزار مي شود.
1905