احياي شركت هاي دانش بنيان ورشكسته از برنامه هاي صندوق نوآوري و شكوفايي

تهران- ايرنا- رئيس صندوق نوآوري و شكوفايي گفت: يكي از برنامه هاي صندوق نوآوري و شكوفايي، احيا و حمايت از شركت هاي دانش بنيان ورشكسته است.

به گزارش خبرنگار علمي ايرنا، بهزاد سلطاني روز شنبه در جلسه پرسش و پاسخ شركت هاي دانش بنيان در مراسم دومين رونمايي دستاوردهاي شركت هاي دانش بنيان در سالن اجلاس سران افزود: در برخي از شركت هاي دانش بنيان نيروهاي فوق ليسانس جذب و مشغول به فعاليت مي شوند، اما به دليل ورشكستگي بيكار مي شوند، بنابر اين صندوق حمايت از پژوهشگران در نظر دارد از اين شركت ها حمايت كند.
وي يادآور شد: اعطاي ضمانت نامه بانكي از جمله تسهيلات صندوق است كه تاكنون 20 شركت از اين ضمانت نامه بهره مند شده اند و اين امر ناشي از بلوكه شدن بخشي از اعتبارات صندوق در بانك ها بوده است.
سلطاني افزود: سرمايه گذاري صندوق در طرح هاي ريسك پذير از برنامه ديگر صندوق است، در اين راستا صندوق با خريد سهام از طرح هاي ريسك پذير حمايت مي كند و بنا ندارد تا ابد در اين شركت ها باقي بماند.
وي ادامه داد: پس از به نتيجه رسيدن طرح ها، صندوق نوآوري و شكوفايي با فروش سهام از شركت خارج مي شود ، اگر شركتي طرح ريسك پذير را اجرا كند و متحمل ضرر شود، صندوق بدون دريافت ريالي از شركت خارج مي شود ، ولي اگر شركت ها اقدام به دريافت وام كنند صندوق تا ريال آخر آن را از شركت ها دريافت مي كند.

** ارائه طرح دوم در صورت 40 درصد پيشرفت عملياتي طرح نخست
'غلامحسين رحيمي' معاون نوآوري و توسعه فناوري صندوق نوآوري و شكوفايي در اين جلسه گفت: شركت هاي دانش بنيان همزمان با طرح نخست مي توانند طرح دوم را براي دريافت تسهيلات ارائه دهند و ارائه طرح دوم در صورتي كه 40 درصد پيشرفت عملياتي طرح نخست انجام شده باشد، امكان پذير است.
وي بيان كرد: اكنون برخي از شركت هاي دانش بنيان طرح دوم خود را ارائه كرده اند، ولي ارائه طرح صرفا مدنظر صندوق نيست بلكه صندوق به شركت هاي دانش بنيان كمك مي كند كه گسترش يافته و حتي اين شركت ها در طرح هاي ملي نيز مشاركت داشته باشند.
وي گفت: تا هر زماني كه شركت هاي دانش بنيان طبق ضوابط قانوني طرح ارائه دهند صندوق نوآوري و شكوفايي در كنار آنها خواهد بود.
رحيمي در خصوص دوره تنفس دريافت تسهيلات نيز افزود: اگر زمان اجراي طرح از دوره مصوب بيشتر شود، به همان نسبت از زمان تنفس آن نيز كم مي شود.
'به طور مثال اگر دوره انجام طرح 9 ماه در نظر گرفته شده باشد، دوره تنفس آن نيز 9 ماه است ، اما اگر اجراي طرح 12 ماه به طول انجامد دوره تنفس آن شش ماه در نظر گرفته مي شود.'
معاون نوآوري و توسعه فناوري صندوق نوآوري و شكوفايي گفت: سبد محصولات دانش بنيان را نيز صندوق مورد حمايت قرار مي دهد. به طور مثال اكنون سيد دارويي از محصولات دانش بنيان در زمينه سرطان از سوي يك شركت دانش بنيان به صندوق معرفي شده است كه در حال بررسي مي باشد.
در اين نشست اعضاي صندوق نوآوري و شكوفايي به سووالات مديران شركت هاي دانش بنيان در زمينه نحوه ارائه خدمات اين صندوق پاسخ دادند.
علمي **9340**1540**2017