انقلاب اسلامي زمينه حل اختلاف هاي ناشي از كج فهمي ها را فراهم كرده است

قم- ايرنا- رئيس موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني(ره) گفت: يكي از شاخصه هاي بركات انقلاب اسلامي ايران فراهم شدن زمينه براي نزديكي بيشتر مسلمانان و فراهم نمودن زمينه براي حل اختلاف هاي ناشي از كج انديشي و كج فهمي هاست.

به گزارش ايرنا از مركز خبر حوزه، آيت الله محمد تقي مصباح يزدي روز شنبه در ديدار با آيت الله محسن اراكي دبير مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي، اظهار كرد: اگر كلي تر نگاه كنيم هدف آفرينش و تحولاتي كه براي بشر پيش آمده اين است كه حق بيشتر جلوه كند و طرفداران حق بيشتر شود، بنابراين از تقديرات الهي است كه انسان ها از مراحلي عبور كنند تا بشر بيشتر متوجه شود كه كج فهمي ها و كج انديشي ها چه آثار سويي دارد و آماده شوند تا يك حكومت عدل و حق را بپذيرند.
وي با بيان اينكه مشكل هاي كنوني يك امتحان الهي است، گفت: امتحان الهي مراتبي دارد و هرچه مراتب آن بالاتر برود امتحانش سخت خواهد شد و سختي امتحان براي اين است كه قدرت بشر بيشتر شود و جامعه انساني آماده تكامل بيشتري شود، بنابراين خلاف تصور نيست كه ما هر روز با امتحان هاي سخت تري مواجه شويم.
وي با بيان اينكه جاي تاسف دارد كه برخي از طرفداران حق دچار اشتباه و انحراف مي شوند و مشكل ها را مضاعف مي كنند، افزود: كساني كه از فراست و تجربه بيشتري برخوردارند به دنبال اجراي طرح هايي باشند كه از امكانات موجود بيشترين بهره را ببرند؛ راه مقابله با دشمن مشخص است اما بايد ببينيم كدام يك اولويت دارد.
عضو مجلس خبرگان رهبري با بيان اينكه مقابله با نقشه هاي دشمن نياز به يك مديريت دارد تا از امكانات موجود بهترين بهره را ببرد، گفت: از نظر منطقي مهم ترين كار، كار فرهنگي است چون هر كاري كه انسان مي كند از فكرش سرچشمه مي گيرد و هر چه تلاش شود تا مردم بهتر بفهمند جلوي اشتباهات گرفته مي شود و كمك براي فهم صحيح، بهترين خدمت است.
آيت الله مصباح يزدي با بيان اينكه دشمنان اسلام نه دلشان براي شيعه مي سوزد و نه براي سني، افزود: آنها بي دينان دنيا پرستي هستند كه فقط به دنبال دنيا و رياست هستند و چون جمهوري اسلامي مطيع آنها نشده است، همواره با ايران دشمني مي كنند.

* ايجاد جنگ مذهبي هدف اصلي دشمنان اسلام است
دبيركل مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي نيز در اين ديدار خاطرنشان كرد: امروز قواي كفر دست به دست هم داده و نيروهاي خود را بسيج كرده اند تا به هر طريقي بتوانند در بين جامعه اسلامي خصومت، دشمني و جنگ مذهبي را ايجاد و گسترش دهند.
آيت الله محسن اراكي اظهار كرد: آنها تلاش مي كنند حتما جبهه بندي سني و شيعه به وجود بياورند تا از اين طريق بتوانند جنگ شيعه و سني را راه بياندازند و سني را عليه شيعيان و شيعيان را عليه سني ها تحريك كنند.
وي با اشاره به شرايط سخت كنوني جهان اسلام خاطرنشان كرد: تاكنون تاريخ اسلام چنين وضعيت سختي را نداشته است، زيرا دشمنان با همه امكانات بسيج شده اند تا جنگ شيعه و سني گسترده اي را در جهان اسلام ايجاد كنند.
دبيركل مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي تاكيد كرد: اين مجمع اقدام هاي بسيار زيادي براي مقابله با تلاش هاي دشمنان انجام داده است و اتحاديه هاي مختلفي نظير اتحاديه بانوان جهان اسلام، اتحاديه تجار و بازرگانان، اتحاديه دانشگاهيان، كميته مساعي حميده، اتحاديه علماي مقاومت و اتحاديه احزاب مقاومت را تشكيل داده است تا از اين طريق اقشار مختلف جامعه را درگير مساله تقريب و وحدت كند تا آنها هم وارد اين عرصه شوند و با اين توطئه ها مقابله كنند.
اراكي همچنين با اشاره به برگزاري بيست و نهمين كنفرانس وحدت اسلامي طي روزهاي 6 الي 8 دي ماه در تهران، گفت: كنفرانس وحدت امسال نسبت به سال هاي قبل بسيار متنوع تر است و علاوه بر حضور علما و انديشمندان از دانشگاهيان، سياسيون و اصحاب رسانه نيز دعوت شده اند.ك/1
7406/ 1175/