نيازمند مباني مشترك براي متحد كردن فعالان حوزوي و دانشگاهي هستيم

ساري - ايرنا - مسئول حوزه هاي علميه استان مازندران با اشاره به اينكه وحدت حوزه و دانشگاه، يك مباني علمي و فرهنگي ميان اقشار مختلف جامعه به همراه دارد گفت: براي هم آوايي و متحد كردن دو قشر تاثيرگذار حوزه و دانشگاه به مباني مشترك هم نياز داريم.

حجت الاسلام ابوالقاسم طاهري در نشست كتاب، حوزه و دانشگاه از سري برنامه‌هاي بخش جنبي دوازدهمين نمايشگاه سراسري و بين‌المللي كتاب مازندران با اشاره به اينكه، حوزه و دانشگاه با اشاره به اينكه شهيدان با مركب خون خود دفترعلم و عرصه هاي فرهنگي مملكت را زينت بخشيدند اظهار كرد: مازندران با تقديم ٤٠٠ شهيد روحاني رتبه دوم كشور را از نظر تعداد شهداي روحاني به خود اختصاص داده است.
وي با اشاره به اينكه وحدت حوزه و دانشگاه، يك مباني علمي و فرهنگي ميان اقشار مختلف جامعه به همراه دارد گفت: براي هم آوايي و متحد كردن دو قشر تاثيرگذار حوزه و دانشگاه به مباني مشترك هم نياز داريم.
حجت الاسلام طاهري خاطر نشان كرد: مهمترين مبناي وحدت دو قشر عظيم حوزه و دانشگاه مسائل اعتقادي است.
اين مسئول با بيان اينكه مسائل اعتقادي در بين دانشجويان، اساتيد و مسئولان بر پايه توحيد استواراست تصريح كرد: اعتقاد به ولايت ائمه اطهار با مسائل فكري و جهان بيني ديدگاه واحدي دارند.
وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اينكه منافع مشترك سبب اتحاد حوزه و دانشگاه شده است افزود: رسيدن به يك فهم مشترك براي وحدت حوزه و دانشگاه ضروري است حوزه و دانشگاه، هر دو براي نظام اسلامي ضرورت دارند.
حجت الاسلام طاهري در ادامه گفت: در مواجه با دشمن بهترين راه براي حفظ منافع ملي، حفظ مصالح عموم مردم است.
اين مسئول با بيان اين كه دو قشر مهم حوزويان و دانشگاهيان همواره زير ذره بين دشمنان انقلاب قرار دارند خاطر نشان كرد: در حال حاضر نسل جوان و دانشجو براي اعتلا و پيشرفت كشور در حال ادامه تحصيل در دانشگاهها هستند.
وي تصريح كرد: منفعت مشترك اعتلاي ايران اسلامي در عرصه هاي مختلف مد نظر حوزويان و دانشگاهيان است.
حجت الاسلام طاهري دشمن مشترك را عامل اتحاد حوزه و دانشگاه بر شمرد و افزود: با وحدت اين دو نهاد زمينه تحقيقات مشترك در حوزه‌هاي مختلف علمي فراهم مي شود.
مسئول حوزه هاي علميه استان مازندران با اشاره به اين كه فرار مغزها و مهاجرت نخبگان ايراني پديده شومي است كه در ايران اتفاق مي افتد گفت: اين عامل به عنوان پديده اصلي غارت مغزهاست.
وي با اشاره به اينكه با اهميت ندادن به موضوع و جريان دشمن مشترك در عرصه هاي مختلف دچار آسيب خواهيم شد اظهار كرد: اگر دو نهاد دانشگاه و حوزه در كنار هم باشند دشمن شكست خواهد خورد و راه به جايي نخواهد برد.
حجت الاسلام طاهري با اشاره به اينكه وحدت حوزه و دانشگاه به مفهوم وحدت و استقلال جامعه اسلامي است تصريح كرد: هدف ما اعتلاي پيشرفت ايران به همراه حفظ موقعيت علمي و جايگاه ايران است.
6097