نمايشگاه بين المللي كتاب مازندران با استقبال خوب مردم روبرو شد

ساري - ايرنا - مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي مازندران گفت : با توجه به سرماي اين فصل و دوري محل نمايشگاه از مركز شهر استقبال مردم خوب بوده است.

به گزارش روابط عمومي ارشاد مازندران احد جاوداني روز شنبه با قدرداني از تلاش رسانه هاي مازندران در راستاي پوشش خبري نمايشگاه كتاب مازندران اظهار داشت: تاكنون هر برنامه اي كه ارشاد برگزار كرد، دوستان رسانه پوشش خوبي دادند.
جاوداني كتاب را بنيان شكل گيري تمدن و فرهنگ دانست و ابراز داشت: مجموعه دانايي بشر در قالب كتاب خود را نشان مي دهد چرا كه هر جامعه اي كه بيشتر به كتاب بپردازد از دنياي بهتر و راحت تري برخوردار است.
وي گفت: كشوري كه اهميت بيشتري به كتاب مي دهد، جامعه توسعه يافته و همراه با آرامشي دارد.
اين مسئول با اشاره به اينكه عقب ماندگي در مناسبات اجتماعي و تعاملات سياسي به دليل نبود مطالعه است افزود: با توجه به تاكيدي كه در دين و فرهنگ ملي ما به كتاب شده و با عنايت به اثرگذاري آن، به دنبال بردن كتاب به خانه هاي مردم هستيم.
جاوداني برگزاري نمايشگاه كتاب را معرفي مولفه و اين عنصر حياتي به مردم و بردن اين نعمت خوب خداوند به خانه هاي مردم دانست و تصريح كرد: مردم مازندران با توجه به صبغه فرهنگي، علاقه مندي خود را به كتاب نشان دادند و در دوره هاي قبل استقبال خوبي از نمايشگاه كتاب داشتند.
وي با بيان اينكه نبود مركز نمايشگاهي خوب در مركز استان يك معضل است، گفت: با اين اوصاف درخواست برگزاري بين المللي نمايشگاه كتاب با استقبال ناشران خارجي همراه شد.
اين مسئول ابراز داشت: سال آينده با تغيير در زمان و مكان نمايشگاه، تعداد غرفه ها و عناوين بيشتر و تعداد ناشران داخلي و خارجي نيز افزايش خواهد يافت.
وي گفت: نمايشگاه كتاب، فصل مشترك همه آدم ها با همه سلايق است، چپ و راست، اصولگرا و اصلاح طلب، زنان خانه دار و فعالان اجتماعي و...همه اشتراك نظر دارند كه كتاب بهترين دوست انسان در گذشته، حال و آينده است.
جاوداني در خصوص سامان دهي خبرنگاران استان نيز اظهار داشت: همه كساني كه در حال فعاليت هستند، تشكلي دارند كه نمايندگي آنها را بر عهده دارند.
وي با بيان اينكه خانه مطبوعات تشكلي است كه رسانه هاي استان را نمايندگي مي كند افزود: وزارت فرهنگ و ارشاد خانه مطبوعات را به عنوان متولي رسانه در كنار معاون مطبوعاتي ارشاد مي شناسد و سعي بر اين داريم كه برنامه ها را با مشورت آن ها انجام دهيم.
اين مسئول با تاكيد بر اينكه براي ما اهالي فرهنگ و رسانه داراي احترام هستند افزود: موضوع سامان دهي خبرنگاران مهم است كه بايد به آن پرداخت و بايد بپذيريم كه تعدادي كه اكنون به عنوان خبرنگاران مازندران اعلام مي شود، وجود خارجي ندارد.
وي با بيان اينكه با توجه به تعداد رسانه ها و خبرنگاران اين واقعيت قابل كتمان نيست، افزود: اين تعداد نشان مي دهد كه در اين حوزه در ورودي، زيادي باز است.
مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي گفت: اين خوب است كه مردم علاقه دارند رسانه اي و اهل خبر باشند اما اين عرصه نيازمند تعهد، تخصص و سخت كوشي است.
وي با اشاره به اينكه بايد پذيرفت كه اين قشر منشا اثر هستند و بايد بيشتر به آنها بها داده شود، افزود: از تصميم دوستان خانه مطبوعات در راستاي سامان دهي اصحاب رسانه و خبرنگاران حمايت مي كنيم.
جاوداني گفت: البته نظرات اصلاحي را هم لحاظ مي كنيم و اميدواريم كه امر سامان دهي به درستي تصميم سازي و اجرا شود.
6097