تكميل سالن آمفي تئاتر مركزي مازندران 100 ميليارد ريال نياز دارد

ساري - ايرنا - مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي مازندران گفت: سالن آمفي‌تئاتر مركزي استان براي تكميل به 10 ميليارد تومان بودجه نياز دارد.

احد جاوداني در حاشيه اختتاميه دومين جشنواره سراسري نمايش‌هاي سنتي سياه‌بازي ، نبود سالن آمفي‌تئاتر در استان را يك مشكل عنوان و اذعان داشت: با توجه به پيشرفت فيزيكي 89 درصدي سالن مركزي ساري و تأمين اعتبار شش ميليارد توماني، براي رفع مشكل استان و ساري در زمينه برگزاري جشنواره هاي نمايش و تكميل سالن به 10 ميليارد تومان اعتبار ديگر نياز است و با اتمام سالن مركزي ساري، نمايش سياه‌بازي به‌خوبي در فضاي مناسب برگزار مي‌شود.
جاوداني بابيان اينكه جشنواره سياه‌بازي جان دوباره‌اي به تئاتر مازندران مي‌بخشد، اذعان داشت: مازندران درزمينهٔ تئاتر سابقه بسياري درخشاني قبل و بعد انقلاب داشته است.
وي با اشاره به اينكه اين نوع جشنواره‌ها مخاطبان بسياري دارد، اظهار داشت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براي حفظ نمايش اين جشنواره را در دستور كار قرار داده زيرا باورها، سنت و نگاه‌هاي ملي را مي‌توانيم در اين‌گونه جشنواره‌ها پيدا كنيم.
مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي مازندران بابيان اينكه جشنواره نمايشي آييني و سنتي ازجمله جشنواره‌هاي است كه وزارت فرهنگ و ارشاد اهتمام به برگزاري آن دارد و جامعه امروز نيز به آن نياز دارد از اين رو اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي مازندران حمايت‌هاي لازم را براي برگزاري سومين جشنواره سراسري نمايش‌هاي سنتي و آييني سياه‌بازي در سال آينده خواهد داشت.
وي با اشاره به شعار سال جاري وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي مبني بر سال تئاتر، افزود: بايد با برگزاري اين جشنواره‌ها تحولي در استان به وجود آوريم.
6097