حدود 560 ميليارد تومان ازمجموع اعتبارمصوب سفر دولت به مازندران اختصاص يافت

نوشهر- ايرنا - استاندارمازندران ميزان اعتبارمصوب از محل سفردولت به اين استان را حدود هزار و 991 ميليارد تومان اعلام كرد و گفت :‌ تاكنون حدود 560 ميليارد تومان از اين ميزان اعتبار براي اجراي كامل طرح هاي نيمه تمام استان اختصاص يافت.

به گزارش خبرنگار ايرنا ، ربيع فلاح جلودار عصر شنبه در دهمين نشست شوراي اداري مازندران در سالن همايش بندر نوشهر افزود :‌در ديداري كه هفته پيش با معاون نظارت و راهبردي رييس جمهوري صورت گرفت دكتر نوبخت با تخصيص اين ميزان اعتبار موافقت كرد.
بيست و سومين سفر كاروان تدبير واميد به مازندران در بيستم مهرماه94 انجام گرفت كه رهاورد اين سفر با تعريف حدود 45 طرح و اعتباري بالغ برهزار و 991 ميليارد تومان همراه بود.
وي با اشاره به اينكه بخش عمده اي از اين اعتبار مصوب در حوزه هاي مختلف بويژه راه ، آب و كشاورزي اختصاص داده شده است تاكيد كرد كه بايد در سايه هم افزايي و مشاركت بيش از پيش مسئولان دستگاه ها اجرايي اعتبار مصوب باقي مانده نيز براي تكميل طرح هاي نيمه تمام در سال جاري و آينده جذب و هزينه شود.
استاندارمازندران در ادامه به فراهم شدن زيرساخت هاي لازم با هدف رونق بخشي به اقتصاد اين استان بويژه در حوزه معادلات تجاري با ديگر كشورهاي حاشيه درياي خزراشاره كرد و گفت :‌ پس از توافق برجام نوع نگاه سرمايه گذاران خارجي به كشورهاي خاورميانه بويژه ايران بسيار مثبت بوده و دراين حوزه اقدامات خوبي نيز دراين استان صورت گرفته است.
فلاح افزود :‌به عنوان نمونه در زمينه صادرات مانند مركبات ،‌كيوي و برنج قرار دادهاي خوبي با ديگر كشورها از جمله روسيه منعقد شده و سعي شد تا براي آسان سازي در فرآيند صادرات اين محصولات بخش عمده اي از موانع موجود دراين بخش حل شود.
7078 /1602/1876