اعضاي هيات اجرايي انتخابات بخش انارك برگزيده شدند

نايين،اصفهان-ايرنا- بخشدار انارك گفت: اعضاي هيات اجرايي انتخابات در اين بخش در جلسه اي با حضور معتمدين انتخاب شدند.

به گزارش ايرنا، سيداسماعيل علوي روز شنبه با تشريح روند انتخاب معتمدين اظهار داشت: مهمترين وظيفه هيات اجرايي فراهم آوردن زمينه برگزاري صحيح انتخابات است كه با تعيين معتمدين محلي براي شعب ثبت‌نام و اخذ راي و رعايت قانون تحقق مي‌يابد.
وي ادامه داد:قانونمداري و زمينه‌سازي براي حضور حداكثري مردم، وظيفه خطير مجريان و دست‌اندركاران انتخابات است كه بايد به نحو احسن آن را به انجام برسانند.
بخشدار انارك خاطرنشان كرد: در اين جلسه با حضور 30 نفر از معتمدين بخش انارك و باحضور نمايندگان هيات نظارت،انتخابات هيات اجرايي انجام گرفت و هشت نفر به عنوان عضو اصلي هيات اجرايي انتخابات خبرگان و مجلس شوراي اسلامي در حوزه انتخابيه فرعي بخش انارك انتخاب شدند.
وي افزود: در اين انتخابات به ترتيب فرزاد خليل زاده، محسن ثابتي، عباسعلي نجفيان، رضوانه توكلي كمال آبادي،حسين اناري اناركي، يوسف علي ثابتي، محمود توكلي كمال آبادي و حميدرضا شباني اناركي به عنوان اعضاي اصلي و قدمعلي حلواني، سيدجواد هاشمي، عبدالرضا فاتح، محمد جلال پور و محمود فريدون به عنوان اعضاي علي البدل انتخاب شدند.
همچنين آقايان سيداسماعيل علوي بخشدار انارك،رضا تقي زاده عادلي ناييني نماينده ثبت احوال و خانم محقق پور نماينده دادستاني از ديگر اعضاي هيات اجرايي انتخابات بخش انارك هستند.
انتخابات پنجمين دوره مجلس خبرگان رهبري و دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي به صورت همزمان در هفتم اسفند سال جاري برگزار مي شود.
شهر كويري انارك در 75كيلومتري شرق نايين و شهرستان نايين با 40 هزار نفر جمعيت در 140كيلومتري شرق اصفهان قرار دارد.
ت6027/7136