نفي فضاي مجازي و شبكه هاي اجتماعي صحيح نيست

كاشان- ايرنا- فرماندار اردستان، نفي كامل استفاده از فضاي مجازي را صحيح ندانست و در عين حال گفت: بايد به سمت برنامه هاي جايگزين پيش رفت.

به گزارش ايرنا، عليرضا غيور روز شنبه در جلسه شوراي فرهنگ عمومي اردستان افزود: در مقاطعي از انقلاب برخي برخوردهاي غيركارشناسي مانند استفاده از ويديو انجام شد و ديديم كه گرايش ها به سمت و سوي فيلم هاي غيررسمي پيش رفت و نتيجه عكس داشت و ديگر نبايد اين اشتباه انجام شود.
وي با بيان اينكه سند نقشه مهندسي توسط رييس جمهوري ابلاغ شده است، گفت: ما بايد اين راهبردها را بومي سازي كنيم و با تشكيل كميته اي مهندسي فرهنگي و بومي سازي را در شهرستان شكل دهيم.
امام جمعه اردستان نيز گفت: ميل به فضاهاي مجازي كه براي انسان ذلت و خواري به همراه داشته باشد، براي فرد مومن زشت و نادرست است و متاسفانه در بين جوانان يك نوع وابستگي و اعتياد در اين خصوص بوجود آمده است.
حجت الاسلام حسن دهشيري افزود: اگر اين تمايل براي نشر فرهنگ ديني و اخلاقي، تحكيم وحدت، بيان عقايد حقه و براي ثبت فرهنگ مثبت جامعه باشد خوب است، ولي اگر در جهت منفي مانند نشر شايعات، كوبيدن افراد، اتهام زني و تشويق به مسائل فسادانگيز باشد، بايد فكري به حال آن كرد.
وي افزود: بايد فضا طوري جهت دهي شود كه استفاده بهينه از اين فضا صورت گيرد و تبديل به يك فرهنگ شود.
شهرستان اردستان در شمال شرقي و در فاصله 110 كيلومتري اصفهان واقع است.
7431/6021