تبديل دفترچه تامين اجتماعي به كارت درماني سال آينده در فارس آغاز مي شود

شيراز- ايرنا- مدير كل تامين اجتماعي استان فارس گفت: طرح تبديل دفترچه هاي درماني بيمه تامين اجتماعي به كارت درماني از خرداد سال 95 در اين استان آغاز مي شود.

عبدالكريم نباتي، شنبه در حاشيه نشست بررسي مسايل و مشكلات بيمه گذاران تامين اجتماعي شهرستان كازرون در گفت و گو با ايرنا افزود: با اجراي اين طرح به جاي دفترچه براي بيمه شده كارت درماني صادر مي شود و در هنگام مراجعه به پزشك تمام اطلاعات بيمه شده به صورت آنلاين در اختيار پزشك قرار مي گيرد.
وي بيان داشت: عدم نياز به تعويض و يا تمديد از ديگر مزاياي كارت درماني محسوب مي شود.
مدير كل تامين اجتماعي استان فارس در بخش ديگري از مطالب خود گفت: هم اينك دو ميليون 660هزار نفر در اين استان زير پوشش تامين اجتماعي قرار دارند كه اين رقم 45 درصد از جمعيت فارس را تشكيل مي دهد.
نباتي ادامه داد: همچنين تامين اجتماعي فارس 114هزار نفر مستمري بگير دارد كه در مجموع ماهيانه 123ميليارد تومان به حساب آنان واريز مي شود.
وي بيان كرد: از جمع مستمري بگيران فارس، پنج هزار و 300 نفر آن متعلق به شهرستان كازرون است و در ماه 50 ميليارد ريال به عنوان مستمري به آنان پرداخت مي شود.
نباتي گفت: هم اكنون يك مركزاصلي تامين اجتماعي درشهر كازرون وچهارشعبه اقماري در چهار بخش تابع اين شهرستان شامل قائميه، خشت، كنار تخته و بالاده فعال است و در سال 95 واحد كارگزاري تامين اجتماعي در كازرون به بهربرداري خواهد رسيد.
نباتي، بدون اشاره به رقم مشخصي گفت: هم اينك 95 در صد از كارفرمايان واحدهاي توليدي فارس، ليست هاي بيمه خو را به صورت اينترنتي و بدون حضور در شعب تامين اجتماعي پرداخت مي كنند.
شهرستان كازرون در فاصله 120 كيلومتري غرب شيراز واقع شده است.ك/3
7372 /6118