گرانفروشي بيشترين تخلف اصناف مهران در ايام اربعين

ايلام - ايرنا -رئيس اداره صنعت، معدن و تجارت مهران گفت: گرانفروشي و افزايش خودسرانه قيمت بيشترين تخلفات صورت گرفته از سوي اصناف اين شهرستان در ايام اربعين امسال بود.

فرزاد مرادي روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا اظهار كرد: در اين ايام 85 واحد صنفي متخلف توسط بازرسان اين اداره در هنگان گشت زني شناسايي، جريمه و پرونده تخلف شان به تعزيرات حكومتي ارجاع شد.
وي با بيان اينكه تخلفات صورت گرفته شامل 21 واحد در بخش كالا و 64 واحد در بخش خدمات بود، افزود: پرونده واحدهاي متخلف پس از سير مراحل قانوني تحويل تعزيرات شدند.
رئيس اداره صنعت، معدن و تجارت مهران تاكيد كرد: دو گروه 10 نفره بازرسي و نظارت اصناف در اين ايام در شهر مهران با دقت كامل تمامي واحدهاي صنفي بويژه صنوفي كه به توزيع كالاي اساسي اقدام مي كردند را مورد پايش و رصد قرار دادند.
مرادي از شهروندان خواست در صورت مشاهده هر گونه تخلف مراتب را از طريق سامانه 124 به اطلاع بازرسان اين اداره برسانند تا در اسرع وقت نسبت به مورد تخلف، رسيدگي كنند.
در ايام منتهي به اربعين حسيني امسال بيش از يك ميليون و 500 هزار زائر از مرز مهران تردد كردند.
شهرستان مهران در 85 كيلومتري جنوب غرب ايلام قرار دارد.
7170/9002