توزيع آرد در گلستان از طريق سامانه ملي كاردكس

گرگان - ايرنا - مديركل شركت غله و خدمات بازرگاني گلستان گفت: توزيع آرد دولتي در اين استان از دي ماه سال جاري به صورت رسمي از طريق اتصال به سامانه ملي (كاردكس آرد) خواهد بود.

رمضانعلي رياحي روز شنبه به خبرگزاري جمهوري اسلامي اظهار داشت: با اجراي سامانه مزبور (كاردكس آرد) و اعمال قانون و مقررات، نظم و انضباط بيشتري نسبت به گذشته در توزيع آرد در سطح واحدهاي نانوايي استان گلستان به وجود خواهد آمد.
به گفت وي اكنون نانوايان در استان گلستان با افتتاح حساب نزد بانك سپه و دريافت كارت اعتباري ويژه عضو سامانه ملي (كاردكس آرد) شده اند.
وي افزود: اين طرح در استان گلستان از ميانه آذر ماه به مرحله اجرا درآمده ولي پوشش كامل آن از دي ماه عملياتي خواهد شد كه نانوايان مي توانند از طريق اين سامانه در ماه در چهار مرحله آرد خود را طبق سهميه اعلام شده به صورت اينترنتي خريداري كنند.
عضو هيات مديره شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه دو كشور در ادامه با تاكيد بر اين كه اجراي سامانه كاردكس يك مصوبه از سوي دولت است و همه بايد به آن احترام بگذاريم تصريح كرد: اجراي سامانه فروش الكترونيكي آرد نانوايي ها (كاردكس آرد) با هدف كنترل و نظارت دقيق توزيع آرد يارانه اي توسط اين اداره كل و دستگاه هاي نظارتي در سطح خبازي هاي استان به اجرا درمي آيد.
وي گفت: سامانه مربور با همكاري دستگاه هاي مرتبط از جمله استانداري گلستان، سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتحاديه هاي خبازي سراسر استان اجرا مي شود.
رئيس توزيع و فروش شركت غله و خدمات بازرگاني استان گلستان نيز به خبرنگار ايرنا گفت: در استان يك هزار و 900 واحد نانوايي استفاده كننده از آرد دولتي فعاليت دارد كه اطلاعات آن ها در سامانه فروش الكترونيكي آرد نانوايي ها (كاردكس آرد) ثبت شده است.
مصطفي دودانگه افزود: اكنون سهميه آرد توزيع ميان اين تعداد نانوايي فعال در سطح استان 12 هزار و 900 تن در ماه است.
در استان گلستان واقع در شمال كشور يك ميليون و 850 هزار نفر جمعيت در 29 نقطه شهري و هزار و هشت روستا زندگي مي كنند.
6204/6159