طرح توسعه سوادآموزي عشاير در كهگيلويه وبويراحمد اجرا مي شود

ياسوج - ايرنا - معاون سوادآموزي آموزش وپرورش كهگيلويه وبويراحمد گفت: طرح توسعه سوادآموزي عشاير براي توان افزايي زنان ودختران عشايري وافزايش سطح انگيزش وعلاقمند كردن بي سوادان به سوادآموزي در اين استان اجرا مي شود.

سيد مسعود ارجمند روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا افزود: اين طرح با مشاركت اداره كل آموزش وپرورش استان، اموربانوان استانداري، اداره كل امورعشاير استان، موسسات وتشكل هاي غيردولتي از هفتم ديماه آغاز مي شود.
وي اظهاركرد: درمرحله اول600 نفر بي سواد از زنان ودختران عشاير در گروه سني 10 تا 49 سال زير پوشش دوره سوادآموزي قرار مي گيرند.
ارجمند تصريح كرد: 12 كارشناس از استانهاي اصفهان، چهارمحال بختياري، لرستان وكهگيلويه وبويراحمد و106 آموزش دهنده در ياسوج كه با مشاركت آموزش وپرورش عشاير سيار استان برگزار مي شود حضور خواهند داشت.
وي عنوان كرد: عشاير از نظر فرهنگي وجامعه شناختي وارث كهن ترين عناصر فرهنگ قومي هستند آموزش وترغيب آنها براي باسواد شدن يكي از چالش هاي نظام آموزشي است.
عشاير كهگيلويه و بويراحمد با 11 هزار و 200 خانوار و بيش از 70هزار نفر جمعيت نقش مهمي در رشد و شكوفايي اقتصاد اين استان دارد.
7531/6110