استاد حوزه و دانشگاه: اسلام با  فناوري هاي ضد بشري مخالف است

اصفهان – ايرنا - يك استاد حوزه و دانشگاه گفت: اسلام با آن نوع فناوري كه كشتار جمعي و انواع شيطنت هاي ضدبشري به همراه دارد، مخالف است.

به گزارش ايرنا، حجت الاسلام علي رهبر روز شنبه در مراسم روز وحدت حوزه و دانشگاه در مدرسه علميه صدر اصفهان با اشاره به سه ديدگاه موجود در باره فناوري گفت: گذشته از دو دسته افراد موافق يا مخالف فناوري، دسته سوم به استفاده بهينه و ثمربخش از فناوري عقيده دارند كه درستي محسوب مي شود.
وي با ذكر مثالي گفت: اين نوع بهره گيري از فناوري كه فرد امروز يك تبلت مي‌خواهد و روز ديگر تبلت جديدتري مي طلبد، كار خوبي نيست.
اين استاد حوزه و دانشگاه تصريح كرد: اسلام با اين فناوري كه بشر را هر روز بسوي يك سراب حركت مي‌دهد، موافق نيست.
رهبر با بيان اينكه فناوري رسانه‌اي هم ضايعات و هم منافع فراوان دارد، خاطرنشان كرد: در حال حاضر تلفن تصويري وارد بازار شده است كه ممكن است مشكلاتي ايجاد كند.
وي گفت: فناوري ما در ساخت موشك باعث شده است كه اسرائيل از ايران بترسد.
اين استاد حوزه و دانشگاه با بيان نياز انسان به علوم مختلف تصريح كرد: روح و جسم بعنوان دو بعد انسان محسوب مي شود و جسم وابسته به امكانات محيطي است، بنابراين كسب علوم براي زندگي، امري ضروري و مهم بشمار مي رود.
رهبر همچنين گفت: بايد ديدگاه ها نسبت به حوزويان عوض شود، زيرا زندگي حوزويان فقط سجاده، كتاب و حجره نيست.
همچنين يك استاد تاريخ دانشگاه اصفهان نيز در اين مراسم گفت: حوزويان بايد غير از مباحث درسي خود در موضوعاتي نظير مهندسي و رياضيات نيز ورود كنند.
اصغر متظرالقائم اضافه كرد: براي مثال در ساخت ميدان تاريخي امام علي(ع) نمادهاي تشيع يافت نمي شود و اين بدليل ورود نيافتن علما و حوزويان به موضوع ساخت اين ميدان در آن زمان بوده است.
روز شهادت دكتر مفتح و به مناسبت مجاهدت وي در راه تحقق وحدت ميان حوزه و دانشگاه، 'روز وحدت روحاني و دانشجو' ناميده شده است.
وي در سال 1307 در خانواده‌اي روحاني در همدان متولد شد و پس از فراگيري مقدمات، راهي قم شد.
او در حالي كه استادي بزرگ در قم بود، پا به عرصه دانشگاه گذاشت و تا درجه دكترا ادامه تحصيل داد.
شهيد مفتح، ايجاد وحدت ميان اين دو قشر مهم جامعه را وجهه همت خود قرار داد و در كنار آموزش و تدريس و تربيت نيروهاي جوان به مبارزه با رژيم پهلوي نيز پرداخت.
وي در روز 27 آذر 1358، هنگام ورود به دانشكده الهيات،‌ توسط گروهك فرقان هدف گلوله قرار گرفت و به شهادت رسيد.
ت / 6027/6020