سهم ميانه از تسهيلات اشتغال زايي استان ناچيز است

تبريز- ايرنا - معاون كارآفريني اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي آذربايجان شرقي از جذب 2 هزار ميليارد و 730 ميليون ريال براي طرح هاي اشتغال زايي در سطح استان خبر داد و سهم شهرستان ميانه را از اين تسهيلات ناچيز خواند.

به گزارش ايرنا، يونس طاهري دركار گروه اشتغال و سرمايه گذاري دراين شهرستان افزود: از شهرستان ميانه 6 طرح با 37 ميليارد و 980 ميليون ريال به استان ارسال شده بود كه سه طرح داراي مشكل بوده و سه طرح ديگر نيز با 22 ميليارد و 680 ميليون ريال و اشتغال زايي براي 176 نفر مصوب شد.
طاهري با بيان اينكه شهرستان ميانه با توجه به وسعت، جمعيت و فرصت هاي شغلي و پتانسيل هاي موجود مي تواند سهم بيشتري از اين تسهيلات را به خود اختصاص دهد، افزود: ما محدوديتي در پرداخت تسهيلات نداشته و از مديران دستگاههاي اجرايي و بانك ها درخواست داريم تا طرح هاي اشتغال زايي و سرمايه گذاري خود را مصوب و به كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري استان ارائه دهند تا پس از تصويب شاهد پرداخت تسهيلات به آنها از سوي بانك هاي عامل باشيم.
وي افزود: در زمان حاضر تسهيلات مشاغل خانگي از 10 تا 50 ميليون ريال قابل پرداخت بوده و بازارچه هايي نيز در سطح شهرستان هاي مختلف استان براي عرضه محصول طرح هاي خرد و مشاغل خانگي به زودي راه اندازي مي شود.
طاهري در بحث اعتبارات روستايي افزود: به جاي بردن امكانات به شهرها دولت سعي در بردن امكانات به روستاها با ايجاد واحدهاي توليدي در روستاها و مناطق محروم را دارد و درهمين راستا به طرح هاي انفرادي و مشاركتي كه داراي توجيه اقتصادي و فني باشند، تسهيلات ارائه خواهد شد.
مديراشتغال و كارآفريني اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان همچنين از اقدام لازم براي ايجاد مركز مشاوره، اطلاع رساني و خدمات كارآفريني در شهرستان ها خبرداد و افزود: به افرادي با مدارك فوق ليسانس و دكتري در تمامي حوزه ها كه متقاضي فعاليت دراين مركز باشند با بررسي و صلاحديد استان مجوزلازم ارائه مي شود تا سرمايه گذاران شهرستان بتوانند مشاوره و اطلاع درست را دريافت كرده و با آگاهي كامل اقدام به سرمايه گذاري كنند.
وي ازكارگروه اشتغال و سرمايه گذاري و مسئولان دستگاه هاي اجرايي خواست تا پتانسيل ها و قابليت هاي شهرستان را شناسايي و طرح هاي توجيهي اقتصادي و مالي را لحاظ كرده و در راهنمايي و ارائه مجوز به اين افراد اقدام هاي لازم را به عمل آورند.
معاون استاندار و فرماندار ويژه شهرستان ميانه نيز با بيان اينكه دولت براي طرح هاي مشاركتي در مناطق روستايي 10 هزار ميليارد ريال تسهيلات دركشور تخصيص داده است، گفت: تسهيلاتي كه به طرح هاي مشاركتي روستايي ارائه مي شود با نرخ سود 3 درصدي خواهد بود.
حميد شكري اظهار داشت: در طرح هاي روستايي با مشاركت 25 خانواري براي آورده 40 درصدي اعضا، دولت 60 درصد اعتبار را تا سقف هفت ميليارد و 500 ميليون ريال ارائه مي دهد و ميزان تسهيلات با افزايش تعداد خانوارها بالاتر رفته و سهم آورده نيز كمتر مي شود.
شكري از مشكل فروش محصول هاي توليدي صنايع دستي در شهرستان خبر داد و افزود: اگر از سوي استان براي رفع مشكل اقدام شود در ايجاد بازارچه مشكلي نخواهيم داشت.
رييس اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي شهرستان ميانه نيز گفت: آمار بيكاري در شهرستان ميانه بالاتر از نرخ بيكاري در سطح استان است.
بابك كبيري افزود: در بخش مشاغل خانگي 216 شغل تعريف شده است اما بايد با تشكيل كارگروه هايي به بومي سازي برخي از مشاغل خانگي كه در شهرستان رواج ندارد، بپردازيم.
شهرستان ميانه با 180 هزار نفر جمعيت در فاصله حدود 180 كيلومتري جنوب شرق تبريز واقع شده است و ظرفيت هاي مناسبي براي توسعه مراكز آموزشي و دانشگاهي دارد.
7231 / 3072/ 1495