سهم تسهيلات مسكن در نظام بانكي به 10 درصد رسيد

تهران - ايرنا - معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي گفت: طي 30 سال گذشته، متوسط سهم تسهيلات بانكي در بخش مسكن 25 درصد بود، اما اكنون به 10درصد رسيده است.

به گزارش ايرنا از پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، حامد مظاهريان افزود: چنانچه ميزان تسهيلات مسكن تا 2.5 برابر فعلي افزايش پيدا نكند ، به سطح سه دهه گذشته بازگشت خواهد داشت ، بنابراين به نظر مي‌رسد افزايش تسهيلات باعث شوك به بازار مسكن نمي‌شود.
وي يادآورشد: تاريخ اقتصاد مسكن تاكنون با چنين شرايطي كه قيمت مسكن در كشور ثابت بماند، روبرو نبوده و چنانچه بر اساس شاخص‌هاي تورم محاسبه شود ، مي‌توان نام آن را كاهش قيمت مسكن گذاشت.
مظاهريان گفت :راهكارهاي دولت براي خروج از ركود مسكن را وزارت راه وشهرسازي در قالب بسته‌هاي فراواني ارايه داده، اما اجراي آنها در انتظار منابع مالي است كه اكنون دولت پولي ندارد و نمي‌تواند خارج از قانون بودجه سال 94 مبلغي به بخش مسكن اختصاص دهد.
اين مقام مسئول افزود: ركود مسكن چند بخش دارد، يكي ركود فعلي ،بهترين شرايط را براي خريداران مسكن كه داراي نقدينگي لازم هستند ،فراهم كرده و تاكنون هيچگاه براي مدت زمان طولاني،‌ قيمت مسكن ثابت نمانده است.
وي نگراني عمده وزارت راه و شهرسازي از شرايط كنوني بازار مسكن را نسبت به دو بخش اعلام كرد: نخست اينكه صنعت ساختمان در ركود به سر مي‌برد و چون توليد كاهش يافته و اين نگراني درباره آينده اين صنعت به دليل كاهش توليد مسكن نيز ادامه ‌دار خواهد بود ، ديگر آنكه سيستم عرضه و تقاضاي بازار و كاهش آن در بازار مسكن با درهم ريختگي روبرو است.
مظاهريان طرح موضوع تورم ‌زايي سقف تسهيلات مسكن را يادآورشد و گفت :وام مسكن از جمله تسهيلات 80 ميليون توماني خريد و ساخت مسكن ويژگي كه دارد ، اين نقدينگي بتدريج وارد بازار مي‌شود و اينگونه نيست كه نقدينگي موجود در بانك‌ها به صورت ناگهاني به بازار مسكن وارد شود تا تورم را افزايش دهد.
طبق مصوبه شوراي پول واعتبار و موافقت بانك مركزي ، اكنون ميزان تسهيلات بانك مسكن در شهر تهران براي خريد و يا احداث مسكن 60 ميليون تومان، شهرهاي بيش از 200 هزار نفر 50 ميليون تومان و ساير شهرها 40 ميليون تومان است و متقاضيان مي توانند علاوه بر اين از 10 ميليون تومان وام جعاله نيز استفاده كنند.
اقتصام(1)1108 ** 1559