120 دوربين ترافيكي در شهر اصفهان به بهره برداري رسيد

اصفهان-ايرنا- 120 دستگاه دوربين ترافيكي روز شنبه در آييني با حضور استاندار اصفهان به بهره برداري رسيد.

به گزارش ايرنا، رسول زرگرپور در اين آيين با بيان اينكه امروز بخشي از يك پروژه بسيار بزرگ در استان افتتاح شد، افزود: طرح جامع پايش تصويري استان داراي اجزاي متفاوت، اهداف متنوع و بهره برداران چندگانه است.
وي اضافه كرد: بر اساس مصوبه شوراي امنيت كشور، تمام استانها موظف به طرح جامع پايش تصويري هستند.
وي با بيان اينكه اجراي كامل اين طرح به دو هزار ميليارد تومان اعتبار نياز دارد و اجراي آن حداقل سه سال طول مي كشد، افزود: اين طرح تمام شهرها، مراكز جمعيتي و جاده هاي استان را تحت پوشش قرار مي دهد.
زرگرپور با بيان اينكه يكي از اهداف اجراي اين طرح، مسائل ترافيكي، امنيتي و مبارزه با قاچاق كالا و ارز است، اظهار كرد: بهره برداران از اين طرح در شرايط عادي، شهرداري ها و در شرايط انتظامي و امنيتي، نيروهاي انتظامي و امنيتي هستند.
استاندار اصفهان با بيان اينكه اجراي طرح جامع پايش تصويري استان مسائل ترافيكي را كنترل، نظارت و سامان خواهد داد، گفت: مرحله اول اجراي طرح جامع پايش تصويري استان اصفهان با هزينه 600 ميليارد تومان در سطح 107 شهر استان در حال پيگيري است.
وي با بيان اينكه در اجراي اين طرح از ظرفيت فيبرنوري مخابرات استفاده شده است، افزود: اختيار استفاده از اين دوربين ها در محدوده داخل شهر با شهرداري و خارج از شهر بر عهده سازمان حمل و نقل جاده اي است.
زرگرپور با بيان اينكه شهرداري اصفهان در بسياري از اقدامات، پيشرو و خلاق است، تصريح كرد: دوربين هاي قبلي نظارتي شهرداري اصفهان هم در خدمت اين طرح قرار گرفته است.
وي گفت : در حال حاضر حدود 60 دوربين در جاده هاي استان وجود دارد و 28 دوربين ديگر هم در دستور كار داريم.
وي افزود: اين دوربين ها سه كار انجام مي دهد كه مهمترين آنها كنترل سرعت و جلوگيري از تصادفات است.
به گزارش ايرنا،در راستاي نظارت و كنترل هوشمند ترافيك، كمك به روان سازي جريان ترافيك و برقراري انضباط ترافيكي در سطح معابر، 120 دوربين ترافيكي امروز در سطح شهر اصفهان با هزينه اي بالغ بر 105 ميليارد ريال به بهره برداري رسيد.
اين دوربين ها شامل 30 دوربين نظارتي، شش دوربين ثبت عبور از چراغ قرمز، 50 دوربين تخلف سرعت و 34 دوربين ثبت تخلف ورود به محدوده طرح زوج و فرد است.
6027/7150