نهادهاي فرهنگي به رسالت خود در زمينه فرهنگ كتابخواني عمل كنند

ياسوج - ايرنا - مديركل كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان كهگيلويه و بويراحمد گفت: انتظار مي رود كه نهادهاي فرهنگي اين استان بيش از پيش به رسالت خود در زمينه ترويج فرهنگ مطالعه و كتابخواني عمل كنند.

عيسي گرجي زاده روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: تلاش براي ترويج روزافزون فرهنگ مطالعه و كتابخواني به طور جدي و مستمر از سوي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان كهگيلويه و بويراحمد در كتابخانه هاي سيار روستايي و پستي و مراكز فرهنگي و هنري ثابت اين كانون در نقاط مختلف استان انجام مي شود.
وي بيان كرد: در راستاي تحقق طرح كام 'كانون، آموزش و مطالعه' با مشاركت نهاد كتابخانه هاي عمومي و كانون پرورش فكري كهگيلويه و بويراحمد از تعدادي مدرسه روستايي اين استان بازديد و با اهداي كتاب به دانش آموزان نسبت به ترويج فرهنگ مطالعه و كتابخواني اقدام مي شود.
گرجي ‌زاده با اشاره به اينكه مقام معظم رهبري دغدغه كتابخواني بين دانش‌ آموزان را دارند و همواره نيز بر اين مهم تاكيد داشته‌ اند، اظهار كرد: كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان كشور براي نهادينه كردن فرهنگ مطالعه و كتابخواني در كهگيلويه و بويراحمد و شهرستان ‌ها و روستاهاي مختلف آن تاكنون اقدام هاي ارزنده اي انجام داده است.
وي عنوان كرد: مطالعه و كتابخواني به دليل داشتن آثار و نتايج ارزنده بايد بيش از پيش بين قشرهاي مختلف مردم از جمله كودكان و نوجوانان نهادينه شود.
7535/6110