سال زراعي جاري بخش گرمسيري كهگيلويه و بويراحمد باران بيشتري باريد

ياسوج-ايرنا- كارشناس اداره كل هواشناسي كهگيلويه و بويراحمد گفت: از ابتداي سال زراعي جاري تاكنون در شهرهاي گرمسيري استان مانند دهدشت و ليكك باران بيشتري نسبت به شهرهاي بخش سردسيري استان باريد.

ولي بهره مند روز شنبه در گفت و گو با ايرنا افزود: از ابتداي سال زراعي جاري تاكنون 190 ميليمتر در ليكك و 175 ميليمتر در دهدشت باران باريد.
وي اظهار كرد: در همين مدت در شهرهاي سردسيري ياسوج 141 ميليمتر و سيسخت 160 ميليمتر باران باريد.
بهره مند عنوان كرد: در شهر گچساران نيز 104 ميليمتر و ايستگاه امام زاده جعفر نيز 139 ميليمتر باران باريد.
وي بيان كرد:‌ در ساعت هاي آينده هواي استان به صورت قسمتي ابري همراه با وزش باد پيش بيني مي شود.
بهره مند گفت: در شبانه روز گذشته امامزاده جعفر با بيشينه دماي 8/19درجه سانتيگراد گرمترين و سي سخت با كمينه دماي 6/1درجه سانتيگراد سردترين نقاط استان بودند.
6110