گرگانی ها در انتخابات اسفند امسال چه میزان مشاركت خواهند داشت؟

گرگان - ایرنا - بر پایه تازه ترین نظرسنجی ایرنا 59 درصد شهروندان ایرانی با قاطعیت اعلام كردند كه در انتخابات پیش رو شركت می كنند كه داده های آماری نشان می دهد گرگانی ها به نسبت سایر شهرهای ایران مشاركت خوبی خواهند داشت.

به گزارش ایرنا احساس مسئولیت و مشاركت در تعیین سرنوشت مهم ترین دلایل مشاركت شهروندان در این انتخابات عنوان شده است.
سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) با توجه به پیش رو بودن برگزاری دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در تاریخ هفتم اسفند ماه 1394 به منظور شناخت از میزان آگاهی مردم و سایر مسائل مربوط به انتخابات به سنجش افكار عمومی از ساكنین مراكز استان های كشور با روش نمونه گیری احتمالی اقدام كرده است.
اطلاعات حاصل از وضعیت مشاركت پاسخگویان ساكن در مراكز استان ها نشان می دهد ساكنین شهرهای زاهدان، بیرجند، همدان، بجنورد، ایلام، ارومیه، قم، گرگان و بندرعباس به ترتیب بیشترین میزان را برای حضور در انتخابات اعلام داشتند.
بر اساس نتایج به دست آمده؛ 75.9 درصد مردم ایران از زمان برگزاری و نوع انتخابات پیش رو آگاه هستند. از این تعداد 61 درصد پاسخگویان به طور دقیق به تاریخ برگزاری انتخابات آینده اشاره داشتند.
20.1 درصد از پاسخگویان در حد «زیاد و خیلی زیاد» پیگیر اخبار مجلس شورای اسلامی هستند و 41.1 درصد نیز اعلام داشتند كه این اخبار را در حد «كم و خیلی كم» پیگیری می كنند.
پاسخگویانی كه پیگیر اخبار مجلس شورای اسلامی هستند راه های مختلفی را برای پیگیری اخبار مجلس بیان كردند. بر اساس همین اطلاعات 43.7 درصد پاسخگویان از «صدا و سیما»، 11 درصد « شبكه های مجازی»، 7.1 درصد « دوستان و آشنایان» و مابقی رسانه های دیگر از جمله «رسانه های مكتوب » را به عنوان رسانه مورد استفاده خود برای پیگیری اخبار مجلس نام بردند.
نتایج نشان داد 46.5 درصد پاسخگویان عملكرد نهمین دوره مجلس شورای اسلامی را در حد « متوسط» ارزیابی كردند.
نتایج این نظرسنجی نشان داد اكثریت پاسخگویان (73.9 درصد) با شورای نگهبان به عنوان نهاد بررسی كننده صلاحیت كاندیداها آشنایی دارند. 60 درصد پاسخگویان اعلام داشتند كه نظارت نهادهای قانونی برای تعیین صلاحیت كاندیدا ها را ضروری می دانند.
مهمترین معیار برای تایید صلاحیت كاندیدا از سوی مرجع و نهاد مربوط از نگاه پاسخگویان با بیشترین فراوانی شامل «داشتن تجربه كاری مفید، مدیر و مدبر بودن، لیاقت داشتن و قانونمداری» است و در مقابل برای رد صلاحیت كاندیدا نیز مهمترین معیارها با بیشترین فراوانی به «بی كفایتی فرد، خروج از چارچوب نظام و زیر پاگذاشتن قانون» اعلام شده است.
بر اساس اطلاعات این نظرسنجی، پاسخگویان معتقدند نمایندگان مجلس شورای اسلامی می بایست «بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی»، « قانون گرایی» و « اشتغالزایی» را در اولویت كاری خود قرار داده و بیش از پیش به آن توجه داشته باشند.
43.9 درصد پاسخگویان این سنجش افكار را زنان و 56.1 درصد را مردان تشكیل داده اند. میانگین سنی افراد پاسخگو در این پژوهش 38 سال است.
این یافته ها حاصل نظرسنجی انجام شده از جامعه نمونه 2 هزار و 634 نفری در سراسر كشور در هفته آخر مهرماه است. ایرنا در نظر دارد در رابطه با موضوع انتخابات اسفند ماه تا زمان برگزاری آن نظرسنجی های دوره ای در این زمینه را به انجام رساند.

1350/1755/6203